”Vi har resurser att åstadkomma rejäla saker”

Ända sedan uppväxten i Kalix vidsträckta skogsmarker har skogen varit självklar för Elisabeth Nilsson. När hon efter ett yrkesliv med tunga poster i näringslivet fick frågan om att bli styrelseledamot i Mistra Digital Forest var svaret givet. Nu blickar hon bakåt – och framåt – på programmet som har kommit halvvägs.

Hej Elisabeth, vad har fascinerat dig mest med Mistra Digital Forest hittills?

– Jag är imponerad av programmets bredd, både vad gäller forskning och samarbeten. Vi har den grundläggande forskningen och utvecklar därtill ett spann av digitala verktyg som kan stärka skogsnäringens hållbara utveckling och konkurrenskraft.

– Det är fascinerande hur väl utvecklingsarbetet involverar både forskare och näringslivsrepresentanter längsmed hela den skogliga värdekedjan. Eftersom både Mistra och näringslivet, i dess olika skepnader, satsar tid och pengar skapas ett starkt nyttotänk. Vi har resurser att åstadkomma rejäla saker tack vare att projekten kan pågå under många år och kan få bra finansiering från såväl Mistra som näringsliv.

Vad vill du att Mistra Digital Forest ska åstadkomma kommande fyra år?

– Framför allt vill jag se att den forskning och de utvecklingsprojekt som har pågått under fas 1 kommer till användning och fungerar stabilt ute i verkligheten. Förutom att fortsätta bedriva forskning och utveckling är utbildningarna otroligt viktiga. Genom dem stärker vi skogsnäringens kapacitet att förvalta och vidareutveckla resultaten.

I stället för att gå i pension har du valt att engagera dig i flera styrelser. Vad lockar med styrelseuppdraget i Mistra Digital Forest?

– Skogsfrågorna är viktiga för Sverige och de intresserar mig på ett personligt plan. Jag jobbade mycket med skogsfrågor när jag var landshövding i Östergötlands län. Men engagemanget fanns där redan som barn. Jag är uppvuxen på en bondgård vid Bottniska viken och mina föräldrar hade både mjölkkor och skog. Ibland kan jag känna förtvivlan inför dagens hårda debattklimat, där vissa antyder att svenska skogsägare skövlar skog. Den absoluta majoriteten lägger ner enormt mycket arbete på att vårda för kommande generationer.

Du har erfarenhet av andra svenska näringar, bland annat under dina 25 år på SSAB. Vad utmärker skogsnäringen?

– Skogen är annorlunda jämfört med exempelvis stålindustrin där några stora aktörer dominerar. Sverige har fler än 300 000 privata skogsägare, av olika storlek. Det är unikt och innebär att innovationer kopplade till digitalisering växer fram och realiseras på många olika håll.


Elisabeth Nilsson
Ålder: 69
Bor: Nyköping
Yrke: Styrelseproffs med professionella och ideella uppdrag. Styrelseledamot i Mistra Digital Forests programstyrelse, ordförande för bland annat Sörmlandsleden och Vadstena-akademien.
Karriär: Utbildad bergsingenjör. Har haft flera chefspositioner på SSAB och varit vd för Jernkontoret. 2010-2018 var hon landshövding för Östergötlands län med Linköpings slott som residens. ”Ett privilegium att under en tid få bo i Sveriges äldsta profana byggnad och lära känna ett helt län”.