Välkommen att träffa Mistra Digital Forest i Almedalen 2022!

Den 4 juli deltar Mistra Digital Forest tillsammans med andra Mistra-program vid Mistras träffpunkt och seminarium för att diskutera hur vi i tider av kris håller kursen mot hållbar mat, vatten och skog. Från Mistra Digital Forest deltar programchef Sverker Danielsson och programstyrelseledamot Maria Wetterstrand.

Mer om programpunkten:

Måndag 4 juli kl. 16.30-17.10
I tider av kris – hur håller vi kursen mot hållbar mat, vatten och skog?

Klimatkrisen liksom krisen för biologisk mångfald är ödesfrågor för mänskligheten. Vi behöver ställa om till mer hållbara samhällen och vi behöver göra det nu. Men hur fortsätter och accelererar vi en långsiktig omställning samtidigt som vi drabbas av andra akuta samhällskriser som en global pandemi och krig?

Vi genomgår nu ett flertal kriser – klimat- och miljökrisen, en global pandemi och Rysslands invasion av Ukraina. Utöver det ofattbara mänskliga lidandet som kriget innebär, tydliggör det också samhällenas omedelbara sårbarhet kopplat till livsmedel och råvaror. Stigande priser på insatsvaror i produktionsleden leder till stigande priser för konsumenterna. Krav ställs på statliga bidrag för att hantera kostnadsökningarna, samtidigt som detta riskerar att låsa fast oss i gamla system. Hur kan samhället ställa om för ökad hållbarhet samtidigt som vi är sårbarare än någonsin till följd av akuta kriser? Vad visar den senaste forskningen? Och hur inverkar de akuta kriserna på vår långsiktiga tillgång till mat, vatten och skog? Dessa frågor, och fler därtill, kommer att diskuteras med en faktaspäckad panel med representanter från forskningsprogrammen Mistra Food Futures, Mistra InfraMaint och Mistra Digital Forest.

Medverkande:

  • Ingrid Petersson, gd Formas och särskild utredare för utredningen En ny livsmedelsberedskap
  • Helena Hansson, programchef Mistra Food Futures
  • Therese Lindahl, docent, Mistra Food Futures
  • Magnus Arnell, programchef Mistra InfraMaint
  • Maria Wetterstrand, styrelseledamot Mistra Digital Forest
  • Sverker Danielsson, programchef Mistra Digital Forest
  • Anna Jöborn, vd, Mistra

Dagen bjuder även på diskussioner och panelsamtal kring fler aktuella teman såsom klimatomställningen, cirkularitet och plast, samt säkerhet.

Ta del av hela programmet

Datum: 4 juli
Tid: 12:00‒19:00
Plats: S:t Hansgatan 11, Gamla Riksbanken, Visby Gotland