Utlysning: 19 miljoner kronor att ansöka om hos Skogssällskapet

Nu är Skogssällskapets årliga utlysning öppen. Tillsammans med fyra närstående stiftelser utlyses 19 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor kommer från Stiftelsen Skogssällskapet.

Skogssällskapet finansierar forskning, kommunikation och kunskapsspridning inom skogshushållning och naturvård. Alla som tillhör universitet, högskolor, forskningsinstitut och lärosäten i Sverige och Finland inbjuds att söka medel. Ideella organisationer kan söka medel om projektet ifråga kommer att bedrivas enligt vetenskapliga metoder eller, inom naturvårdens områden, på annat sätt bidrar till stiftelsens ändamål.

Anslag från Skogssällskapets närstående stiftelser:

  • Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning delar ut 1,7 miljoner kr.
  • Stiftelsen Stina Werners fond delar ut 1 miljon kr.
  • Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning delar ut 800 00 kr.
  • Stiftelsen Petersson-Grebbe delar ut 600 000 kr.

Utlysningen är öppen fram till 12 oktober. Utlysningen från Skogssällskapets närstående stiftelser är öppen till 15 november.

Läs mer och ansök.