Ta chansen att förbättra internationella projektansökningar med planeringsbidrag

I februari 2024 öppnar Vinnova upp möjligheten för svenska aktörer inom områdena Hållbar industri, Hållbara samhällen, Hållbar precisionshälsa, Hållbara matsystem och Hållbar mobilitet att ansöka om planeringsbidrag på upp till 300 000 kronor för internationella projekt. För de som planerar att koordinera projekt inom Horisont Europa finns en möjlighet att söka upp till 500 000 kronor.

Erbjudandet riktar sig till akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället och små och medelstora företag (SMF) i Sverige som planerar söka internationella utlysningar. Aktiviteter som stärker ansökningar eller teamets sammansättning kan finansieras för att öka chanserna till framgång.

Läs mer om hur en ansökan går till besök Vinnovas hemsida.