Sverker Danielsson intervjuad av Mistra

”Mer kunskap om skogsbruk är nödvändigt för att hantera dagens klimatutmaning. Vi ska försöka lyfta våra resultat med andra forskare men också hos beslutsfattare och i den allmänna opinionen för att få fler att förstå att skogen är en del av lösningen.”

Det säger Mistra Digital Forests programchef Sverker Danielsson i en intervju med Mistra. Läs hela intervjun på Mistras webb.