Sveaskog ville bli mer digitala genom internship

Under en redovisning av masterstudenter väcktes idén hos Sveaskog om att erbjuda en praktikplats till en av studenterna. I oktober 2020 påbörjade Malaika Torto, student på masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet, sitt internship hos Sveriges största skogsägare – en av de deltagande parterna i Mistra Digital Forest.

Johan Ekenstedt på Sveaskog.

– Vi hade ett samarbete med Umeå universitet där vi på Sveaskog deltog med ett så kallat live case på en kurs i digital strategi. Vi tyckte det var en spännande grupp studenter som gav oss intressanta synpunkter. Under redovisningen väcktes tanken att erbjuda en praktikplats till en student då vi blev så inspirerade av presentationerna, säger Johan Ekenstedt på Sveaskog.

Efter en kort process med ansökning och intervju erbjöds en av studenterna, Malaika Torto, praktikplatsen. Under hösten har hon hjälpt Sveaskog att utforska olika alternativ för att samla in skogliga data – både genom manuella och digitala verktyg samt fjärranalys.

Malika Torro går på masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet.

– Det var en fantastisk och unik möjlighet för mig att få en djupare förståelse för den svenska skogsindustrin. Det var framför allt värdefullt att få arbeta praktiskt redan från start – vilket gjorde denna erfarenhet ojämförbar med vad jag lär mig i klassrummet, säger Malaika Torto.

Sveaskog är också nöjda med praktiken och har fått inblick i hur det är att jobba med en ung människa med en annan bakgrund.

– När man jobbar i branschen så blir man rätt snäv, men de utmaningar vi har är rätt generella. Lösningarna på utmaningarna vi har går att finna med många generella digitala verktyg. Rent konkret så hittade vi några fel i några sammanställningar av produktionsdata. Dessa har vi nu rättat och kan ta bättre datadrivna beslut, säger Johan Ekenstedt och avslutar:

– Vi tar gärna mot fler praktikanter i framtiden, men personligen kommer jag att fokusera på att vara handledare i några examensarbeten.