Sveaskog vill accelerera sin digitaliseringsprocess genom internship

Under en redovisning av masterstudenter väcktes idéen hos Sveaskog om att erbjuda en praktikplats till en av studenterna. I dagarna är det dags för Malaika Torto, student på masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet, att påbörja sitt internship hos Sveriges största skogsägare – en av de deltagande parterna i Mistra Digital Forest.

Johan Ekenstedt på Sveaskog.

– Vi hade ett samarbete med Umeå universitet där vi på Sveaskog deltog med ett så kallat live case på en kurs i digital strategi. Vi tyckte det var en spännande grupp studenter som gav oss intressanta synpunkter. Under redovisningen så väcktes tanken att erbjuda en praktikplats till en student, säger Johan Ekenstedt på Sveaskog.

Masterstudenterna på kursen Digital Strategy, som leds av professor Jonny Holmström – tillika en drivande part i Mistra Digital Forest, hade fått i uppdrag att jobba fram en digital strategi för Sveaskog. De olika framarbetade förslagen redovisades för Sveaskog under ett Zoom-möte i början av sommaren. Efter presentationerna lade Sveaskog fram möjligheten om ett internship – en tanke som väcktes hos Johan och hans kollegor under redovisningarna. Detta då de blev så pass inspirerade att de snabbt ville sy ihop ett internship som avrundning på seminariet.

Malika Torro går på masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet.

Efter en kort process med ansökning och intervju erbjöds en av studenterna, Malaika Torto, en praktikplats under hösten. Tanken är att hon ska hjälpa Sveaskog att utforska olika alternativ för att samla in skogliga data – både genom manuella och digitala verktyg samt fjärranalys.

– Under detta internship hoppas jag kunna lära mig mer om hur teknik och digitala verktyg används i skogsindustrin. Jag hoppas också kunna utöka mitt nätverk och utveckla de färdigheter som krävs för en karriär inom IT management, säger Malaika Torto som går på masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet.

”Aldrig gjort något liknande tidigare”

För Sveaskog är denna typ av internship något de aldrig har gjort förut, men något de ser fram emot och tycker ska bli spännande.

– Vi ser det här som en bra möjlighet att få in nya synsätt och vinklar på vår verksamhet från en ambitiös och lovande student. Vi vill bredda vår rekrytering och få hjälp med några uppgifter kring digitalisering, både vad gäller data- och UX-analys. Samtidigt som vi vill ge en student möjlighet att få erfarenhet och insikt i en av Sveriges basnäringar, förklarar Johan Ekenstedt.

Och just erfarenheten är något som Malaika Torto värdesätter.

– För mig betyder det mycket att få omsätta de mer de teoretiska aspekterna av min utbildning i praktiken. Så när jag väl kommer ut i arbetslivet kommer jag förhoppningsvis snabbare att kunna tillämpa det jag har lärt mig, avslutar hon.