Studieresa gav insikter i det kanadensiska skogsbruket

Under hösten deltog Skogforsk, som är en av programparterna i Mista Digital Forest, i en studieresa till Kanada med fokus på digitalisering och automation i skogsbruket. Under en vecka besökte Skogforsks representanter landet som inte bara delar samma ambitioner kring digitalisering av skogsbruk som Sverige, utan även ingår i ett utbytesprogram med Mistra Digital Forest.

– Kanadensarna visade stort intresse kring skogsbruk och automation och vad vi gör i Sverige, säger Erik Willén, processledare kring digitalisering vid Skogforsk och ledare av WP2 som handlar om effektivt skogsbruk i Mistra Digital Forest, som var en av deltagarna i studieresan.

Resan startade med ett besök på Laval University i Quebec där de svenska representanterna fick träffa forskningskonsortiet för FORAC, som idag består av 13 aktiva studenter. FORAC, som står för forest to customer, är ett nytt forskningsprogram i Kanada med fokus på datahantering och beslutsfattande för ett mer effektivt träförsörjningssystem. Programmet genomförs, liksom Mistra Digital Forest, i nära samarbete med industrin – i det här fallet i Quebec.

FORAC arbetar bland annat med trädslagskartering med flygbilder/satellitdata, uppbyggnad av en produktionsdatabas (skördardata) för återkoppling till operatörer, samt med konstruktion av skogsmaskinsprototyper för tester av automation.

 


FORAC visar sin robot under diskussioner om samarbete vid Laval University i Quebec.

 

Därefter togs deltagarna med på en fälttur till Resolute Forest Products skog och sågverk i La Tuque.

– Utöver flera spännande diskussioner kring automation i skogsbruket, slogs jag av att de skogar vi besökte  i östra Kanada består av många stammar men träden är både lägre och klenare än i Sverige, säger Erik Willén.

 

Fälttur i La Tuque med diskussioner om fjärrstyrning av skogliga operationer, bland annat om skidders och kvistare-kapare i Kanada.

 

Sedan var det dags för ett besök hos McGill Uni Robotics Lab i Montreal, som är en del av ett robotiknätverk med tät koppling till gruvindustri och andra branscher. Deltagarna togs med på en rundvandring för att bland annat studera simulering av kranrörelser, robotik för avverkning och autonom körning med modeller.

Flera olika robotar för potentiell användning i skogsbruket visades upp hos McGill Uni Robotics Lab.

 

Studieresan avslutades med en heldag tillsammans med styrgruppen för Forestry 4.0 – ett initiativ som lanserades i Kanada för snart två år sedan, och kan liknas med Kanadas motsvarighet till Mistra Digital Forest. Bakom initiativet står forskningsorganisationen FPInnovations som arbetar med att skapa vetenskapliga lösningar för att stödja den kanadensiska skogssektorns konkurrenskraft på den globala marknaden.

Den kanadensiska styrgruppen redogjorde för ett flertal framgångsrika insatser inom Forestry 4.0. Bland bedrifterna de lyfte fram fanns lyckade försök med platooning, mobil laserskanning på robotar före montering på skogsmaskiner, tester för automatisk avverkning med kranautomatik och satellitkommunikation i skogen, till vilket stort hopp sätts till kommande lågt-flygande satellitsystem.

Skogforsk presenterade även i sin tur Mistra Digital Forest och Auto2, vilket är ett Vinnovafinansierat projekt som ska utveckla förutsättningar för självstyrande skotare som Skogforsk och flera andra parter i Mistra Digital Forest också deltar i.

– Jag upplevde att det fanns ett stort intresse för och många funderingar kring hur vårt framtida samarbete kan utvecklas ytterligare, avslutar Erik Willén.

 


Francis Charette, Associate Research Leader vid FPInnovations och koordinator för Forestry 4.0, tillsammans med Erik Willén och Olle Gelin från Skogforsk.