Studenternas vinnande idé: Augmented reality för att visualisera hur skogen växer

Vad är morgondagens digitala lösning för skogsindustrin? Den frågan fick studenter från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sätta tänderna vid en pitchtävling den 19 november. Tävlingen genomfördes av Skogsindustrierna i samarbete med Mistra Digital Forest.

Eventet som lockat 25 studenter från lärosätena inleddes med inspirerande exempel från Mistra Digital Forest.

Magnus Bergman på SCA berättade om olika möjligheter inom ett digitaliserat skogsbruk och hintade om banbrytande ny teknik som är på ingång. Martin Servin från Umeå universitet visade på exempel på hur digital fysik kan användas för att snabbare utveckla skogsbruket.

Patrik Ulvdal, industridoktorand för Holmen på SLU, berättade om sin forskning inom skoglig planering och Rebecca Nordin på Holmen pratade bland annat om hur man kan använda AI för att hitta granbarkborreangrepp. Och Patrik Karlsson på Sveaskog berättade om deras ansats att öka tillväxten i deras skogar med bibehållen eller ökad biologiska mångfald.

Därefter fick studenterna arbeta i grupper för att ta fram idéer kring morgondagens digitala lösning för skogsindustrin.

– Eventets höjdpunkt var helt klart när de sex studentgrupperna pitchade sina idéer som de tagit fram på ynka 45 minuter, säger Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest och fortsätter;

–  Den vinnande gruppen visade på en fantastisk förmåga till tvärvetenskaplighet och kreativitet när de presenterade sin idé om att använda augmented reality (AR) för att visualisera hur skogen växer i syfte att utbilda om skogens kretslopp.

Stort grattis till gruppen, bestående av Lovisa Wallström (UmU), Beatrice Olofsson (UmU), Albin Nyström (SLU) och Axel Ljuden (SLU), som tillsammans vann 10 000 kr!

Ta del av vinnargruppens pitch (pdf).