Stort europeiskt projekt ska göra data från skogsbruk tillgängliga

Tack vare teknikutvecklingen kan stora mängder data samlas in från skogs- och lantbruket. Men hur ska såväl skogsbrukare som samhälle och företag dra nytta av all data så att alla parter tjänar på det? Det är fokus för det nya europeiska forskningsprojektet EnTrust, med Linnéuniversitetet och Södra som svenska huvudpartner och en budget på 2,7 miljoner Euro. Det skriver Linnéuniversitetet i ett pressmeddelande.

16 universitet och företag från fem europeiska länder, däribland Linnéuniversitetet och Södra, samarbetar i ett nytt, stort projekt vid namn EnTrust. Fokus i projektet är hur data från skogs- och lantbruk kan göras tillgängliga, regleras och nyttiggöras, och hur förtjänsterna av detta kan delas på ett rättvist sätt mellan skogsbrukare, samhälle och företag. Samtidigt kommer projektet att gynna biologisk mångfald.

– Det samlas in stora mängder data inom skogsbranschen, i hela kedjan från skogsproduktion via sågverk till eftermarknad. Vi vill att denna data ska komma till användning och även att skogsbrukare på så vis ska kunna bredda sin verksamhet, säger Arianit Kurti, docent vid Linnéuniversitetet och ledare för den svenska delen av projektet.

På Södra ser man fram emot samarbetet i EnTrust och det arbete företagets industridoktorand ska utföra.
– Vi ser projektet som ytterligare ett sätt att öka värdet på våra medlemmars skogsgårdar, samt öka vår egen digitala mognad kopplat till de globala målen för hållbar utveckling. Det är en stor möjlighet för Södra att kunna göra det tillsammans med Linnéuniversitetet och nätverket i EnTrust, säger Torbjörn Karlsson, Head of Digital på Södra IT.

EnTrust finansieras av EU-kommissionen genom programmet Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoral Networks. Den totala budgeten är 2,7 miljoner Euro.

Läs hela artikeln på Linnéuniversitetets hemsida