Sommarhälsning från programchefen

Foto: Johan Olsson

När sommaren 2020 närmar sig kan vi se tillbaka på en unik vår som inte liknar något vi har varit med om tidigare. Jag sitter i skrivande stund hemma med distansarbete samtidigt som mina barn är på skolan och sjunger ”Den blomstertid nu kommer”, denna gång utan släktens tårögda beundran. Vi har under våren snabbt ställt om vårt sätt att jobba och mötas och kanske kommer vi att anamma nya arbetssätt under lång tid framöver.

Inom Mistra Digital Forest utvecklas digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Som ett långsiktigt forsknings- och utvecklingsprogram fortsätter arbetet med samma intensitet även under en pandemi, även om viss omplanering av framför allt resor och möten har inneburit nya sätt att interagera. Under våren har vi tillsatt en ny styrelse som ännu inte har varit samlad fysiskt vid samma möte. Jag som programchef ser det som ett privilegium att få tillgång till den enorma kompetens som finns inom programmet hos forskningsutövare och industriföretag och nu också i den nya styrelsen genom Elisabeth Nilsson och Maria Wetterstrand. Att vi dessutom får ha kvar Mårten Larsson som ordförande i programstyrelsen även efter hans tid som vice vd i Skogsindustrierna känns jätteroligt. Den breda kompetens som finns ger oss goda förutsättningar att lyckas med att tillvarata digitaliseringens möjligheter för skogsbruket och dessutom sprida resultat och nyheter i fler sammanhang.

I höst ser jag mycket fram emot fortsatt arbete och dessutom sjösätts Digital Forest Academy – en ny satsning inom programmet för att öka den digitala kompetensen hos företag i branschen. För er som vill få en uppdatering av programmet i höst, boka redan nu in 26 november då vi kommer arrangera en programkonferens i Umeå på temat ”Framtidens digitala skogsbruk”.

Jag önskar er alla en skön sommar och ser fram emot att fortsätta vårt viktiga arbete tillsammans och hoppas att det blir möjligt att träffas i någon form under den kommande hösten.

Ta hand om er och njut av sommaren.

Sverker Danielsson