Sommarhälsning från programchefen

Årets Almedalsvecka bjöd på många diskussioner kring Sveriges gröna omställning, klimatmålen, industrins konkurrenskraft och den biologiska mångfalden i skogen. Dessutom diskuterades olika sätt att nyttja skogen för olika ändamål och hur digitalisering kan vara ett verktyg i svåra frågeställningar.

Mistra höll i ett späckat event där inte mindre än 15 av deras pågående program var representerade. Seminarierna var välbesökta. Många förknippar den gröna omställningen med batterier, fossilfritt stål och en mer hållbar gruvdrift och de flesta branscher pratar om att de ska ställa om. Däremot är ganska få tydliga med till vad de ska ställa om. Vi som jobbar med skog tar skogens roll för självklar i den gröna omställningen. Det gör dock inte alla och det finns all anledning att lyfta skogens betydelse när tillfälle ges.

Ju mer fokus som läggs på hållbarhetsfrågor, desto större borde konkurrensfördelen vara för produkter från skogen jämfört med alla tänkbara alternativ. Hållbar utveckling tenderar att bli reducerat till klimateffekter och det är positivt att många menar allvar med att minska utsläpp av klimatskadliga gaser, men hållbar utveckling innefattar så mycket mer. De verktyg som utvecklas inom Mistra Digital Forest syftar till att öka både sociala, miljömässiga och ekonomiska värden från skogen. Det är ett stort och viktigt uppdrag och jag är oerhört glad att vara en del av Mistra Digital Forest och det viktiga arbete som vi bedriver.

Vi jobbar just nu med en mindre revidering av ansökan till fas 2 som Mistras styrelse kommer att fatta beslut om på deras möte i september. Frågor kring hur vi driver hållbar utveckling i skogsbruket kommer att tydliggöras ytterligare i denna revidering. Jag ser mycket fram emot fortsatt arbete i fas 2, men innan dess hoppas jag att vi alla kan njuta av en skön sommar med precis lagom mycket sol och regn.

Sverker Danielsson
Sverker Danielsson

Programchef Mistra Digital Forest