Sommarhälsning från programchefen

Denna vår har stora steg tagits inom Mistra Digital Forest. Arbetet med att samla in information om skogen och nyttja den datan i allt fler sammanhang går framåt. Några exempel är ståndortskartor och trädslagskartor baserade på laserdata samt metoder för digital naturvårdshänsyn. Genom att utveckla den typen av digitala verktyg tar vi stora kliv mot ett mer effektivt och hållbart skogsbruk. Det stora intresse som finns idag kring frågor om skogen och starka åsikter om hur vi bäst nyttjar den gröna råvaran visar på vikten av att lyfta kunskap nu mer än någonsin. Mistra Digital Forest ska bidra till kunskap som förhoppningsvis kan skapa klarhet kring komplexa frågor som kännetecknar skog och hållbarhet. Hur kan skogen rädda klimatet? Vilka avvägningar behöver göras och vilken långsiktig utveckling är önskvärd och nödvändig?

Under våren har vi dessutom lanserat utbildningssatsningen Digital Forest Academy som vi hoppas kommer att bidra till en kompetenshöjning i industrin. Vi ser nu fram emot en spännande höst med flera nya resultat och implementeringar hos företagen. Mer om detta kommer i våra vanliga kanaler, och boka gärna redan nu in den 25 november då vi kommer att arrangera nästa programkonferens ”Digitalisering för hållbarhet i skogsbruket”.

Önskar er alla en skön sommar.

Sverker Danielsson
Programchef Mistra Digital Forest