Sommarhälsning från Mistra Digital Forest

Vi som jobbar med Mistra Digital Forest vill önska er en riktigt skön sommar. Vi ses igen i augusti med nyheter och inspiration från vårt arbete att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket.

Till dess bjuder vi på en sommarhälsning från vår programchef.

Äntligen har vi kunnat träffas igen efter en tid med pandemiska begränsningar. Konferensen ”Framsteg inom digitalisering i skogsbruket” genomfördes i maj på SLU i Umeå och många spännande resultat visades upp och det var tydligt vilken bredd programmet har. Bredden syns också i publikationslistan över alla programmets publiceringar som går att hitta här, där både mängden artiklar är omfattande och flera i högt ansedda tidskrifter.

Under våren har arbetet med ansökan till finansiering av kommande fyra år, fas 2 av programmet, varit intensivt och resulterat i en genomarbetad ansökan som kommer att lämnas till Mistra i höst. Innehållsmässigt finns det mycket i fas 1 som vi fortsätter att utveckla men med nya angreppssätt och ett ännu tydligare fokus på implementering av resultat. Vi vill att den kunskap och de verktyg som utvecklas i programmet också kommer till verklig nytta i det svenska skogsbruket. Glädjande är också att konsortiet har utökats till fas 2 med ytterligare en företagspartner.

Jag ser med tillförsikt på programmets spännande utveckling och ser fram en mot en höst då vi både ska summera resultaten i fas 1 och planera för en flygande start i fas 2. Men innan dess hoppas jag vi alla kan njuta av en skön sommar och kanske att vi ses i Almedalen!

Sverker Danielsson, programchef Mistra Digital Forest