SmartForest – nytt norskt systerprogram beviljat

Nyligen fick ett konsortium bestående av forskningsinstitutioner och aktörer i den norska skogsindustrin finansiering från det norska Forskningsrådet för att starta SmartForest Knowledge Center – ett systerprogram till Mistra Digital Forest.

Målet med det nya samarbetet inom SmartForest är att stärka hållbar verksamhet och konkurrenskraft i den norska skogsindustrin genom en ”digital transformation”. Ökad effektivitet förväntas också som ett resultat av samarbetet.

SmartForests representanter med projektledare Rasmus Astrup i längst fram i mitten. Foto: Erling Fløistad/NIBIO

– Vi vill förbättra effektiviteten i den norska skogssektorn genom att främja en digital revolution. Det kommer att transformera informations- och dataflöden kring skogsresurser, skogsskötsel, driftsteknik och timmerleveranser, säger Bjørn Håvard Evjen, avdelningsdirektör på NIBIO som är ett av Norges största forskningsinstitut, i en artikel på NIBIO:s webb.

Rasmus Astrup, forskningschef på NIBIO, kommer att leda det omfattande projektet som har en budget på 234 miljoner NOK. Programmet finansieras dels av Forskningsrådet, dels av de forsknings- och branschaktörer som deltar.

– Den digitala transformationen kommer att ske genom en serie innovationer som ligger till grund för utvecklingen av en stark ”skogtech”-sektor i Norge, säger projektledare Rasmus Astrup i samma artikel.

SmartForest är ett av 22 nya program för forskningsdriven innovation (SFI) som beviljades ansökan av forskningsrådets styrelse den 11 juni. Programmen planeras att pågå under åtta år (5+3).

Vi på Mistra Digital Forest gratulerar NIBIO till detta spännande projekt och ser fram emot ett givande samarbete med SmartForest.

Om SmartForest
Budget: 234 miljoner NOK
Programvärd
: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Branschdeltagare: Norges Skogeierforbund, Viken Skog, Glommen-Mjøsen Skog, AT Skog, Norskog, Statskog, Moelven Virke, Skogdata, Norsk Virkesmåling, Skogbrand, MEF, Komatsu, TerraTec, DNV-GL, ARD Innovasjon och Landbruksdirektoratet.

Läs mer om SmartForest på NIBIO:s webb.