SLU-professor ny ledamot i Industriella rådet

Göran Ericsson, som är professor i viltekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, blir ny ledamot i Mistra Digital Forests Industriella råd. Han ersätter Göran Ståhl, SLU.
– Programmet är en förtitt in i framtiden där jag hoppas kunna bidra med perspektiv för att förändra och förbättra, säger Göran Ericsson.

Göran Ericsson

Göran Ericsson (SLU) blir ny ledamot i det industriella rådet.

Hej Göran, skulle du vilja berätta lite om dig själv?

– Min bakgrund är att jag jobbat permanent på SLU sedan 2003 med frågor som rör skogen, vilda djur och människor. Jag har haft ett stort fokus på tematiska satsningar, till exempel ”Hur påverkar växtätare (bl.a. älgar) skogsbruket?”. Jag har ofta rört mig i gränslandet mellan skog, vilt och förvaltning och då samarbetat med skogsnäringen, myndigheter och frivilligorganisationer, även utomlands.

Vilka är dina förväntningar på din nya position? Och vad hoppas du bidra med?

– Inom Mistra Digital Forest hoppas jag lära mig mycket eftersom digitaliseringen är kritisk för forskning och utveckling. Det är en otroligt viktig vidareutveckling för mig; Mistra Digital Forest ger en förtitt in i framtiden och hjälper mig bana väg för det även i min egen organisation. Samtidigt hoppas jag att från min sida kunna bidra med perspektiv för att förändra och förbättra.

Vad tycker du är den största utmaningen med digitalisering i det svenska skogsbruket?

– Skogsbrukets styrka och svaghet är egentligen är dess diversifierade struktur med både små och stora ägare, där skogsbruket antingen kan vara huvudsak eller fritidsintresse. Det finns ju en stor teknikförväntan i samhället, även på små skogsägare. Utmaningen är att hitta tekniklösningar som passar alla. En annan utmaning är att våga lyfta fram forskningen. Sverige ligger redan i framkant, vi måste våga ta plats på den internationella arenan. Det är vanligt i forskningsprogram att man jobbar ganska nationellt men jag tycker det är nödvändigt att framstegen får nå utanför Sveriges gränser.

Hur ser framtiden ut tror du? Kommer det bara vara robotar i skogen om tio år?

– Jag är ju väldigt teknikpositiv men det behövs alltid handpåläggning när man ska ta ett tekniksprång. Fjärranalysen kan tala om vad som finns men skogsägaren vill ändå vara med i skogen, besöka och förstå. Om tio år kommer vi ha mer autonoma fordon och processer, så det tunga arbetet kommer man slippa. Fokus förflyttas till att jobba mer med resursen än rent praktiskt. Tekniken kommer att spara tid och hjälpa oss förstå naturresurser, men min erfarenhet säger att det alltid krävs en manuell verifiering av resultaten.

Slutligen, vad har du för personlig relation till skogen?

– Jag är uppväxt på den mellansvenska landsbygden och jag äger också lite skog. Med mitt yrke kan man väl säga att skogen är både vardag och fritid. Det mest kära jag har i relationen till skogen är att gå ut och tända en brasa och grilla korv. Att tända en eld ute i skogen är otroligt, det är så nära man kommer skogen och skogsråvaran.


Fakta: Vad gör det industriella rådet?

Mistra Digital Forests industriella råd ska ansvara för programmets industriella relevans och nyttiggörande i det svenska skogsbruket. Det innebär i praktiken att de säkerställer att den forskning som utförs inom programmet gör verklig nytta i skogsbruket. Rådet består av personer på strategisk nivå inom den skogliga verksamheten hos våra företagspartners, samt representanter från forskningssidan. Varje kvartal har programledningen möten med rådet där programmets planering, utförande och resultat diskuteras.

Se vilka som är med i det industriella rådet.