Quiz – testa dina kunskaper om svenskt skogsbruk!

Är du skogstokig eller bara lite galen i trä? Den svenska skogen, med alla dess produkter, är inte bara ryggraden i svensk ekonomi. Den är också en nyckel till hållbar framtid.

Testa dina kunskaper om svenskt skogsbruk i Skogsindustriernas nya quiz. För varje genomfört quiz planterar Skogsindustrierna ett träd i Vi-skogen, så dela gärna ditt resultat!

Till quizet!