Programkonferensen i Mistra Digital Forest flyttas fram

Med anledning av det rådande läget har vi beslutat att flytta fram Mista Digital Forest programkonferens till den 26 november 2020.

Vi ser fram emot konferensen och tycker att det finns ett stort värde i att genomföra den som fysiskt möte och hoppas att det kommer att vara möjligt i slutet av året.

Vi kommer löpande att informera om nästa programkonferens på vår hemsida och i våra övriga kanaler och i vårt nyhetsbrev.