Paper Province partner i stort EU-projekt

Paper Province har fått medel till ett nytt projekt med mål att säkra den europeiska skogens framtid. Nätverket heter Rosewood4.0 och vill öka tillgången på hållbart producerad skog genom mer digitalisering.

Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, har beviljat drygt tjugo miljoner kronor till det tvååriga projektet. Nätverket Rosewood4.0 arbetar för en ökad tillgång på hållbart producerad skog och en bättre träanvändning med hjälp av digitalisering. Även skogens sociala och ekologiska värden ska skyddas. De nya digitala lösningarna kommer samlas in från de olika länderna och sedan spridas över Europa genom exempelvis e-lärande.

Det värmländska företagsklustret inom skogsbaserad bioekonomi, Paper Province, representerar Sverige i projektet. Till sin hjälp har de en svensk styrgrupp bestående av ByggDialog Dalarna, TräCentrum Norr vid Luleå tekniska universitet, Skogsstyrelsen, Smart Housing Småland och Skogstekniska klustret.

I nätverket samarbetar flera aktörer för att nå bästa resultat, till exempel regioner, företag, föreningar och lärosäten. De tjugoen deltagande aktörerna kommer från arton europeiska länder. Nätverket är en utökning av ett befintligt nätverk endast kallat Rosewood, som har regionala hubbar i norra, centrala, östra och södra Europa. Det utökade nätverket betyder att den östliga delen har stärkts genom att länder som Polen, Slovakien och Ukraina lagts till.

Läs mer om projektet på Paper Province webb.