Nytt initiativ undersöker digitaliseringens roll i företagens gröna omställning

Företag och organisationers digitalisering har stor betydelse för samhällets gröna omställning. Vid årsskiftet startar centrat för digital innovation, SCDI, Sveriges mest omfattande initiativ på området. ”Digital teknik har en enorm och i stor utsträckning outnyttjad möjlighet att driva hållbarhetsmål”, säger Jonny Holmström, föreståndare vid SCDI, Umeå universitet och som bedrivit forskning inom Mistra Digital Forest under fas 1 av programmet.

Jonny Holmström, SCDI. Fotograf: Johan Olsson

Både inom forskningen och politiken tillskrivs den digitala transformationen stor betydelse för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det komplexa beroendeförhållandet mellan digital transformation och den gröna omställningen kallas twin transition och 2024 startar Sveriges största initiativ på området. Det är en Vinnovafinansierad satsning som involverar aktörer från olika branscher och som leds av Sveriges center för digital innovation, SCDI, vid Göteborgs universitet. Den totala budgeten är drygt 40 miljoner.

– Det finns en enorm och i stor utsträckning outnyttjad möjlighet för digital teknik att driva hållbarhetsmål. Istället för att behandla digitalisering och hållbarhet isolerat kombinerar twin transition-strategin dessa kritiska funktioner, säger Jonny Holmström, professor i informatik och föreståndare för SCDI, Umeå universitet.

”Många fastlåsta i ineffektiv digital struktur”

Initiativet kommer att ägna betydande resurser åt att identifiera vad som krävs för att företag och organisationers digitalisering ska främja grön omställning.

– Idag är det snarare som att digital teknik försvårar den gröna omställningen, många organisationer är fastlåsta i en ineffektiv digital struktur. Det här är ett väldigt aktionsorienterat projekt – vi jobbar nära organisationerna för att hitta flaskhalsarna, säger Jonny Holmström.

Bristande datastrategier beskrivs som den mest uppenbara flaskhalsen just nu, här behövs ett mer effektivt nyttjande av befintlig data, men också att företag och organisationer skaffar ny data som mäter hållbarhetsprestationer.

Vill engagera fler skogsbolag

I satsningen deltar en rad företag och branscher, Jonny Holmström uppmuntrar också fler skogsbolag att engagera sig i initiativet. Något han lagt märke till är att den sammanflätade gröna och digitala omställningen inte handlar om branschspecifika utmaningar.

– Snarare förvånade det mig att utmaningarna är ganska generiska, oavsett om man är ett skogsbolag eller en kommun. Nyckeln nu är att jobba med flaskhalsarna och ta rätt aggressiva steg för att bygga AI-mognad. Börja jobba med konkreta projekt och förvänta er inte att allt ska lösa sig med detsamma. Twin transition handlar om att få bollen i rullning.

För mer information, se: https://www.scdi.se/twin-transition/