Nytt forskningsprogram om avancerad digitalisering

Det händer mycket kring forskningen på området digitalisering, såväl inom skogsnäringen som i andra branscher. Nu startar ett forskningsprogram för framtida lösningar inom svensk industri, där Vinnova är en av initiativtagarna.

Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad digitalisering ska ge svensk industri en ledarroll inom framtidens digitala lösningar. Lösningar som stärker konkurrenskraften och möjliggör och snabbar på den gröna omställningen, skriver Vinnova på sin webbplats.

Satsningen smygstartade i slutet av förra året och löper under 2021-2024 med en omfattning av cirka 1 miljard kronor, varav hälften från industrin. Utlysningar och aktiviteter riktar sig både till privata och offentliga aktörer.

Tommy Schönberg på Vinnova är insatsansvarig för programmet. Han förklarar i Vinnovas artikel att det ska ”bidra till att göra Sverige till ett land”/…/”där nästa generations avancerade digitala lösningar utvecklas. Det kan till exempel handla om digitala lösningar för att snabba på industrins klimatomställning, resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi.”

Han fortsätter: ”Svensk industri är mitt uppe i en digital transformation som kommer att förändra affärsverksamhet och möjliggöra de lösningar som behövs för en grön omställning. ”

Läs artikeln på Vinnovas webbplats