Ny representant från Stora Enso i Mistra Digital Forest Industriella råd

Stina Köppler, som arbetar på Stora Enso under affärsenheten Forest Assets, i rollen som Verksamhetsutvecklare, har utsetts till ny representant från Stora Enso i Mistra Digital Forest Industriella råd. ”Jag vill bidra med frågor och perspektiv samt få möjlighet att förmedla Stora Ensos förväntningar på den digitala utvecklingen”, säger hon.

Stina Köppler, Stora Enso

Stina Köppler har arbetat på Stora Enso sedan 2017, vilket var året hon tog jägmästarexamen. Därefter har hon haft olika roller inom den operativa verksamheten och inom HR innan nuvarande roll som hon tillträde i augusti 2023.

– Som ny representant i Industriella rådet hoppas jag få lära mig mer om digital utveckling inom skogsbruket och jag ser fram emot att få vara med i ett forum där innovation och utveckling är en självklarhet. Jag vill bidra med frågor och perspektiv samt få möjlighet att förmedla Stora Ensos förväntningar på den digitala utvecklingen, säger hon.

Vad tycker du är den största utmaningen med digitalisering i det svenska skogsbruket?
­– Digitaliseringen är en del av framtidens skogsbruk och den största utmaningen ligger i den adaptiva förmågan hos oss verksamheter, vi behöver förhålla oss till den snabba utvecklingen och öka den digitala mognaden. Aktörer inom det svenska skogsbruket behöver jobba på sin struktur och kultur för att den digitala utvecklingen ska få så stor värdeskapande effekt som möjligt.

Hur ser framtiden ut tror du?
– Framtiden är digital och grön! Digital teknik får en alltmer central roll i samhället, våra verksamheter och privatlivet och kommer vara avgörande för utvecklingen av skogsbruket. I framtiden kommer vi få se teknik som vi idag inte kan förutspå och leva i en värld där AI har en given position. Tack vare tekniken föds andra sätt att mäta, utvärdera och styra skogsinnehavet på, vilket är en nyckel då efterfrågan på de skogliga resurserna och kraven på hållbarhet ökar.

Slutligen, vad har du för personlig relation till skogen?
– Skogen är bästa platsen för att fångas av nuet, reflektera och bli medveten om vilken potential som finns där. Jag älskar att vistas i skogen och förundras över att även jag är en del av ekosystemet och har en viktig roll för framtida generationer. Det är en bidragande faktor till att jag känner mig motiverad till att engagera mig i Industriella rådet för Mistra Digital Forest. Skogen erbjuder så mycket och jag är alltid sugen på att knyta på mig löparskorna för att upptäcka nya stigar, såväl fysiska som digitala!

Mer om Industriella rådet