Mistra uppmärksammar Mistra Digital Forests podd

I en intervju med Mistra berättar Sverker Danielsson och Camilla Martinez Mares, programchef respektive kommunikationsansvarig för Mistra Digital Forest, om programmets nya podd ”Den digitala skogen”.

Camilla Martinez Mares, Mistra Digital Forest.

– Människor tar till sig information och kunskap på olika sätt och det är dessutom komplexa frågor vi arbetar med där diskussionen inte alltid lämpar sig för text. Vi kom fram till att testa en podd för att tillgängliggöra våra tankar och resultat, säger Camilla Martinez Mares, kommunikationsansvarig för Mistra Digital Forest i intervjun med Mistra.

Sverker Danielsson, programchef för forskningsprogrammet, tillägger:

Sverker Danielsson

Sverker Danielsson, Mistra Digital Forest.

– Med podden kan vi dels nå nya målgrupper för att berätta om den forskning om skogen som bedrivs, dels ge en mer nyanserad bild av de insikter som finns. Förhoppningsvis inspirerar podden till fler tankar och samtal som vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete.

Läs hela intervjun på Mistras webb