Mistra och Mistra Digital Forest i Almedalen 2023

Den 28 juni bjuder Mistra tillsammans med sina forskningsprogram in till Mistras träffpunkt i Almedalen 2023. Mistra Digital Forest kommer att vara med och diskutera näringslivets gröna omställning. Kom och ta del av seminarier, panelsamtal och träffa Mistras forskare och programchefer.

Om programpunkten ”Grön omställning längs industrins värdekedjor”

Omställningen av industrin och samhällets värdekedjor pågår och kommer innebära stora samhällsförändringar. Hur kan vi säkerställa att nya energisystem, produktionsprocesser och produkter kan genomföras med önskat resultat och hur undviker vi att skapa nya miljö- och hållbarhetsproblem?

Det pågår en snabb och omfattande omställning av industrin och de värdekedjor som industrins produktion ger upphov till. Möjligheterna och utmaningarna är många och brådskan är stor för att vi ska kunna begränsa klimatutsläppen. Fossila råvaror måste ersättas, investeringar i ny teknik och nya produktionsprocesser beslutas, nya material och produkter tas fram och lanseras och tillstånd för etableringar sökas, allt i en snabb takt under kommande år. Samtidigt ska vi upprätthålla och utveckla svensk industris konkurrenskraft, skapa nya arbetstillfällen och undvika att en snabb omställning skapar nya miljö- och hållbarhetsproblem. I detta seminarium diskuterar vi frågor som hur vi skapar klimatneutrala värdekedjor, hur skogen med hjälp av digitalisering kan bidra med hållbara råvaror och produkter, hur vi undviker kemikalierisker i nya värdekedjor samt hur framsteg på klimatområdet ska mätas och registreras.

Medverkande:

  • John Munthe, forskare, Mistra SafeChem
  • Lars Zetterberg, programchef, Mistra Carbon Exit
  • Filip Johnsson, forskare Mistra Carbon Exit och programchef, Mistra Electrification
  • Sverker Danielsson, programchef, Mistra Digital Forest
  • Torsten Strömsten, forskare, Misum

Ta del av hela det preliminära programmet på Mistras webb

Om Mistra träffpunkt i Almedalen 2023

  • Datum: 28 juni 2023
  • Tid: 12.00 – 17.00
  • Plats: Sal B22, B-huset, Uppsala universitet. Huvudentré Cramérgatan 3, Visby Gotland