Mistra Digital Forest startar ny blogg

Det här är inte bara det första blogginlägget här på Mistra Digital Forest webb, utan även det första blogginlägget jag skriver någonsin. Det känns kul att prova ett nytt format och förhoppningen är att genom vår blogg hålla dig som läsare uppdaterad kring vad som händer i programmet. Du kommer, i denna blogg, att få ta del av tankar och reflektioner från olika personer som är aktiva i Mistra Digital Forest framöver.

Som programchef för Mistra Digital Forest har jag ynnesten att arbeta med hållbar utveckling och att driva på omställningen till det cirkulära och biobaserade samhället. Digitaliseringen ger oss många nya möjligheter som vi utforskar inom programmet. Med ökad digitalisering kan vi bygga kunskap på en högre nivå än tidigare.  Högupplöst data vara ett underlag för att förstå tillståndet i skogen från enskilda träd till variationer på landskapsnivå. Vi tar fram verktyg som ger oss bra skattningar av trädslag, tillväxt och indikatorer för biologisk mångfald. Många skogliga frågor är komplexa och nya verktyg kan ge oss bättre beslutsunderlag för svåra avvägningar. Målet är att öka värdet på skogen, såväl de ekonomiska som sociala och miljömässiga värdena. Ibland kan man hittar vägar att öka värdet i alla 3 områden men ibland krävs det svåra avvägningar, det är då ett solitt och vetenskapligt baserat beslutsunderlag är centralt.

Just nu är vi tillsammans med Skogsstyrelsen, Sveaskog och SLU i full färd med att planera för en skogsexkursion i samband med IUFRO 2024. Härom veckan var vi i Sörmland och rekade inför exkursionen. Platsen vi planerar för exkursionen fångar på ett väldigt fint sätt in dessa tre aspekter. Under turen vi tog passerade vi produktionsskog i olika åldrar och områden som har lämnats orörda som är viktiga för vissa biotoper samt hög artrikedom. Vi vandrade på en del av Sörmlandsleden och såg vackra sjöar med möjlighet till fiske – allt detta i symbios på en och samma plats.

Med hopp om att du vill följa med oss på denna exkursion nästa år tackar jag för mig för tillfället och lämnar pennan vidare till mina arbetspaketledare.

Sverker Danielsson
Programchef

Sverker Danielsson