Mistra Digital Forest lanserar nytt utbildningskoncept för ökad digital kompetens

Digitaliseringen i skogsbruket är i full gång. För att öka den digitala kompetensen hos skogsföretag lanserar forskningsprogrammet Mistra Digital Forest utbildningskonceptet Digital Forest Academy.

Intresset för digitalisering och artificiell intelligens är stort bland organisationer och företag inom skogsnäringen, men den digitala transformationen är dock i sin linda. Det visar en rapport om digitaliseringen av den skogliga värdekedjan: Vilka är de huvudsakliga möjligheterna och utmaningarna? som tagits fram inom Mistra Digital Forest under 2020.

Jonny Holmström, professor i informatik vid Umeå universitet och grundare av Swedish Center for Digital Innovation (SCDI)

– Digitalisering handlar både om hårda och mjuka frågor. Allt från tekniken själv till hur vi organiserar oss och vilken syn har vi på digitalisering. Om den digitala kompetensen höjs kommer det att främja det svenska skogsbruket på ett påtagligt sätt, säger Jonny Holmström, professor i informatik vid Umeå universitet och grundare av Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), tillika författare till rapporten.

Under hösten 2020 har programmets deltagande företag fått besvara en enkät om sitt utbildningsbehov inom digitalisering vars resultat har legat till grund för framtagandet av utbildningar. Digital Forest Academy består idag av fem kärnkurser, framtagna av Jonny Holmström, med fokus på att utveckla verktyg för att kunna hantera och accelerera digitaliseringsprocesser, och riktar sig till företag i skogsindustrin.

Erik Willén, Skogforsk. Fotograf: Johan Olsson

Samtliga kärnkurser genomförs på beställning och skräddarsys efter varje organisations unika behov. Tanken är att kurserna som tagits fram i Digital Forest Academy ska kunna genomföras vid olika lärosäten där rätt kompetens finns.

Syftet med utbildningarna är att få skogsföretag att kunna dra praktisk nytta av digitaliseringen i sin verksamhet, säger Erik Willén på Skogforsk som leder projektet Digital Forest Academy.

 

– Digital Forest Academy är en viktig satsning som gör det möjligt för branschen att ta nästa steg i digitaliseringen av det svenska skogsbruket. Vår ledningsgrupp på Holmen Skog har gått kursen Digital transformation – det var en viktig del i vår resa framåt för att bli ett mer innovativt företag, säger Lisa Nilsson, IT-chef på Holmen Skog.

Utöver de kurser som erbjuds i Digital Forest Academy har Mistra Digital Forest samlat andra relevanta utbildningar på området som kan passa yrkesverksamma, som erbjuds via olika aktörer och lärosäten runtom i landet.

Till Digital Forest Academy

Läs om utbildningen med Holmen Skogs ledningsgrupp

Jonny Holmström berättar om kursen Digital Transformation: