Mistra Digital Forest engagemang under IUFRO 2024

Snart går IUFRO World Congress 2024 av stapeln. Mistra Digital Forest är engagerade i flera delar under konferensen – här listar vi vilka.

IUFRO World Congress kommer att hållas från 23 till 29 juni 2024 i Stockholm. IUFRO World Congress är en betydande konferens inom skogsbruket som samlar experter och yrkesverksamma från hela världen. Det är en stor ära för Sverige att arrangera denna prestigefyllda kongress och visa vårt engagemang för hållbart skogsbruk och innovation.

Här kan du se vilka delar Mistra Digital Forest är engagerade i samt inslag som anknyter till programmets område. Redan under lunchen under första dagen kan du ta del av resultat från Mistra Digital Forest och sen fortsätter inslagen under hela veckan, både på Stockholmsmässan och ute i den sörmländska skogen.

Måndag 24 juni

12:00 – 12:45 PM
Poster session 1 – T5.10 Digitalization for sustainable forest management
Title: Identifying cultural remains using airborne laser scanning
Abstract ID: 58598
Presenting author: Henrik Jan Persson, SLU

12:00 – 12:45 PM
Poster session 1 – T5.10 Digitalization for sustainable forest management
Title: Smart forest inventory using samples of dense airborne laser scanning
Abstract ID: 58604
Presenting author: Henrik Jan Persson, SLU

12:45 – 12:50 PM
Operational assessment of forest growth using airborne laser scanning data acquired on the national level, Jörgen Wallerman, SLU

01:30 – 01:35 PM
The use of digital decision support tools in Swedish forestry – an overview and outlook, Maria Nordström. Skogforsk

01:50 – 01:55 PM
GoForward moving forward: updated decision support tool for efficient forwarding in harvest operations, Linnea Hansson, Skogforsk

04:00 – 06:00 PM
T5.2 Artificial Intelligence in Forest Management – Opportunities, Challenges and Social Consequences Panel

04:00 – 06:00 PM
T5.10 Digitalization for sustainable forest management (arrangörer: Mistra Digital Forest, NIBIO – Smart Forest, UNITE)

04:00 – 06:00 PM
T5.30 Simulation and automation in modern forest operations (arrangörer: UMU, SLU, CoLAB ForestWISE

04:00 – 06:00 PM
T5.8 Developments in complex remote sensing-assisted forest surveys to support monitoring and assessment of forest ecosystems

04:45 – 05:00 PM
Combining laser data and aerial imagery in preparation for nationwide tree species classification, Christoffer Axelsson, SLU

Tisdag 25 juni

 08:42 – 08:54 AM
Methods to reduce the design-bias of model-based predictors based on remotely sensed data, Göran Ståhl, SLU

08:30 AM
Open data, models, and software for machine automation
A Fälldin1, C Häggström2, C Höök2, P Jönsson3, O Lindroos2, M Lundbäck1, E Wallin1Martin Servin1 1Umeå University, 2Swedish University of Agricultural Sciences, 3Skogforsk – the Forestry Research Institute of Sweden

09:06 – 09:18 AM
Mapping of structures for biodiversity in boreal forest in Sweden from airborne laser scanning data and Sentinel-2 satellite images, Eva Lindberg, SLU

09:30 – 09:42 AM
Deep learning-based tree species identification using high-density airborne laser scanning and forest harvester data, Raul de Paula Pires, SLU

05:15 – 05:30 PM
T1.19 Managing Forests for Multiple Ecosystem Services under Changing Climate
Multi-criteria decision analysis as a pathway to sustainable forest management: A Swedish case study, Karin Öhman, SLU

Onsdag 26 juni

Heldag
Mistra Digital Forest bjuder tillsammans med Skogsindustrierna, Sveaskog, Skogsstyrelsen, Skogforsk, SLU och Umeå universitet in till en exkursion. Exkursionen går under namnet ”Digitalisation for sustainable forest management”.

Innehåller bland annat:

  • Mapping biodiversity indicators (dead wood etc) using laser data. Eva Lindberg. SLU och Mistra Digital Forest.
  • New terrain trafficability measures for forwarders – a demo. A Fälldin, M Lundbäck, M Servin, E Wallin – Umeå universitet och Mistra Digital Forest.
  • RöjSat. Maria Nordström, Skogforsk.

Fredag 28 juni

08:30 AM
Simulation and automation in modern forest operations. Mikael Lundbäck1, Martin Servin1, Ola Lindroos2, Alexandra Marques2, och Ruben Valbuena21Umeå University, 2Swedish University of Agricultural Sciences

08:45 AM
FOMO: A forest operations annotated image dataset, Christian Höök1, O Lindroos1, C Häggström1, O Mendoza-Trejo11Swedish University of Agricultural Sciences

9:15 AM
Learning forwarder trafficability from real and synthetic data, M Lundbäck1Arvid Fälldin1, E Wallin1, M Servin11Umeå University

09:45 – 10:00 AM
Pathfinder – A decision support tool for operational planning of integrated mechanical site preparation and planting on forest regeneration areas, Linnea Hansson, Skogforsk.

10:00 AM
Pioneering Automation in Forestry: AORO’s Crane Automation Journey and Implications, Pedro La Hera1, O Mendoza-Trejo1, O Lindroos1, H Lideskog2, T Lindbäck2, M Karlberg2 – 1Swedish University of Agricultural Sciences, 2Luleå University of Technology

10:15 AM
Towards autonomous forwarding using deep learning and simulation, M Lundbäck1, A Fälldin1Erik Wallin1, M Servin11Umeå University