Mistra Digital Forest bjuder in till exkursion i samband med IUFRO 2024

Mistra Digital Forest bjuder tillsammans med Skogsindustrierna, Sveaskog, Skogsstyrelsen, Skogforsk, SLU och Umeå universitet in till en exkursion onsdag 26 juni i samband med IUFRO 2024. Exkursionen går under namnet ”Digitalisation for sustainable forest management”.

Läs mer om exkursionen

Anmäl dig här (du måste först anmäla dig till kongressen för att kunna anmäla dig till exkursionen)