Mattias Luxhöj von Knorring utsedd till ny representant i Mistra Digital Forests Industriella råd

Mattias Luxhöj von Knorring, skogschef på Billerud, har blivit ny representant i Mistra Digital Forests Industriella råd. Med sin breda erfarenhet inom både IT och skogsbruk ser han fram emot att vara en del av digitaliseringen inom skogsbranschen och bidra med sina kunskaper till programmets arbete.

Mattias Luxhöj von Knorring, Billerud. Fotograf: Johan Olsson

Mattias har en tidigare karriär inom IT och programmering innan han bestämde sig för att följa sin passion för skogen. Efter att ha utbildat sig till jägmästare 2012 har han arbetat på Billerud och varit ansvarig för att utveckla system inom logistiksidan. Enligt Mattias har systemutveckling, databaser och Excel har alltid legat honom varmt om hjärtat. Sedan 2021 är han skogschef på Billerud, där han har det övergripande ansvaret för företagets skogsrelaterade verksamhet.

När Mattias blev tillfrågad om att bli representant i Industriella rådet såg han det som ett ärofyllt uppdrag och en möjlighet att vara i framkant av forskningen inom skogsbruket.

– Jag ser fram emot att kunna påverka utformningen av skogsbranschen och att delta i arbetet med att utveckla digitaliseringen inom sektorn. Med min kompetens och erfarenhet inom både IT och skogs- och virkesindustrin hoppas jag kunna bidra med värdefulla insikter från den praktiska verksamheten, säger han.

”Största utmaningen ligger i implementeringen”

När det kommer till utmaningarna med digitaliseringen inom det svenska skogsbruket tror Mattias att den största utmaningen ligger i implementeringen av verktygen och att hitta användningsområden som verkligen gör skillnad. Han betonar vikten av att hitta ”cutting edge”-verktyg och att identifiera områden där de kan användas på bästa sätt för att möta behoven i den pågående digitaliseringen.

– Att få till en smidig och effektiv implementering är nyckeln till framgång, säger Mattias.

När det gäller framtiden tror Mattias att kraven på kvalitet och hållbarhet inom skogsbruket kommer att öka. Han ser en framtid med mer adaptivt skogsbruk och betonar vikten av att utnyttja data och utveckla beslutsstödssystem för att kunna fatta informerade beslut.

– Genom att analysera och utnyttja data på ett smart sätt kan hela försörjningskedjan mot industrin effektiviseras och skapa en hållbar framtid för skogsbruket, säger han.

Avslutningsvis delar Mattias sin personliga relation till skogen och betonar dess betydelse i hans liv. Skogen är för honom en fantastisk plats där han finner energi och inspiration.

– Jag älskar att spendera tid i skogen tillsammans med sin familj och har haft en djup koppling till den genom hela mitt liv. Oavsett om det är genom att springa, arbeta eller vara ute med hunden, finns skogen alltid där för mig, avslutar Mattias.