Masterstudenter pitchade digitala koncept för Holmen

Som ett moment i masterkursen Digital Innovation på Umeå universitet har kursansvarig Daniel Nylén tillsammans med Holmen Skog genomfört ett upplägg där studenterna har fått pitcha sina idéer kring digitala koncept för skogskoncernens medarbetare. Upplägget är ett resultat av Task 0.5 i WP0 i Mistra Digital Forest som handlar om konceptgenerering genom digital tjänsteinnovation.

Här kan du se en film på två minuter om pitchupplägget:

– Min del i Task 0.5 i Mistra Digital Forest handlar om att utveckla digitala tjänstekoncept i samverkan mellan forskare, företag och studenter, säger Daniel Nylén vid SCDI på Umeå universitet som också är ansvarig för kursen Digital Innovation som ges till studenterna på masterprogrammet i IT Management. Kursen handlar om vad innovation innebär för företag och hur man kan jobba för att öka innovationen och skapa förutsättningar för innovativa processer.

– Det har funnits ett intresse från flera av företagen i programmet att utforska vad vi kan göra kring denna ”task” och efter en dialog med bland annat Lisa Nilsson på Holmen Skog om deras utmaningar kom vi fram till att det vi skulle prova ett nytt koncept tillsammans, fortsätter Daniel Nylén.

 

Nya perspektiv genom studenter

Anledningen enligt Lisa Nilsson, chef för IT och beslutsstöd på Holmen Skog, till att varför de ville genomföra den här aktiviteten var framförallt att de ville knyta kontakter med Umeå Universitet och studenter med en annan typ av kompetens än den de är vana vid att samarbeta med.

– Vi tyckte också att det skulle vara intressant att få ett utifrån-perspektiv på vår verksamhet och vårt sätt att göra saker med nya innovativa idéer, ”ju tokigare desto bättre” sade vi i inledningen av arbetet, förklarar Lisa Nilsson.

Upplägget gick ut på att Lisa Nilsson kom tillsammans med en kollega i början av kursen och berättade om Holmens verksamhet och gav en brief inför det kommande pitchandet. Två utmaningar hade artikulerats och det var utifrån dessa som studenterna ombads komma med förslag på digitala koncept. Under fyra veckor studenterna i grupper jobba fram sina konceptförslag och halvvägs in i kursen fick de även möjlighet att under en frågestund över Skype ställa frågor till Holmen Skog.

 

”En väldigt intressant process”

Amanda Kristofersson var en av studenterna på kursen och hennes projektgrupp jobbade med att ta fram ett digitalt koncept för Holmen som kan generera värde utanför den traditionella värdekedjan – helt enkelt finna värde i skogen medan den ”bara står där”.

– Jag tycker det har varit en väldigt intressant process att få lära mig mer om en för mig ny industri och få vara kreativ med att finna nya vägar utanför den traditionella skogsindustrin och på så sätt ta vara på hela livscykeln av skogen, säger hon.

Hennes grupps idé bestod i att Holmen borde investera i data och dataanalys genom att montera sensorer i skogen. Detta så att de kan använda informationen till nya insikter för både kunder och i deras egen affärsplanering.

– Dataanalys genom sensorer skulle också kunna innebära för Holmen att bättre kunna skydda skogen mot insektsangrepp och skogsbränder – något som är extremt kostsamt både ekonomiskt och miljömässigt, förklarar Amanda Kristofersson.

 

Lyckad pitchdag med en hel del nervositet

När pitchdagen väl var kommen i mitten av februari 2020 var det enligt Daniel Nylén en hel del nervositet bland studenterna, men på ett positivt sätt. Under 15 minuter fick varje grupp pitcha sin idé för medarbetare för Holmen – bland vilka det både fanns personer från ledningen, IT och marknad representerade.

– Presentationerna som studenterna höll var av mycket hög klass och de hade på ett otroligt bra sätt fångat kärnan i vår verksamhet och kombinerat det med sin kompetens och sina perspektiv. Det var snyggt, kärnfullt och inspirerande! säger Lisa Nilsson.

För Amanda Kristofersson och hennes grupp gick pitchen bra.

– Min grupp och jag upplevde att Holmen gillade vår idé och de uttryckte att det var något de redan börjat fundera på, men att vår pitch gav dem många svar och klartecken på saker som de tyckt var komplicerade att lösa, berättar hon och fortsätter;

– Jag tycker att det är väldigt givande och inspirerande att göra sådan här typen av utbyten mellan akademi och industri. Jag tror Holmen tycker det var uppskattat och jag själv som student tycker att det har varit roligt och givande att få jobba med ett verkligt case. Sådana typer av samarbeten tror jag även driver innovation.

Både Daniel Nylén och Lisa Nilsson håller med om att både upplägget inklusive pitchdagen var jättelyckat.

– Ett sådant här upplägg skulle vi absolut kunna tänka oss att genomföra igen! avslutar Lisa Nilsson.

Se en längre film (åtta minuter) om pitchupplägget här.

Läs mer om WP0 och task 0.5 – Konceptgenerering genom digital tjänsteinnovation.