Maria Nordström invald i IVA

Maria Nordström, digitaliseringsledare på Skogforsk och aktiv forskare i Mistra Digital Forest, är en av 39 forskare och experter som nyligen valts in som nya ledamöter i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

De nya svenska och internationella ledamöterna ska ytterligare stärka och bredda IVA:s kompetens i viktiga framtidsfrågor inom tekniska och ekonomiska vetenskaper samt för näringslivets utveckling, skriver IVA i ett pressmeddelande. Maria Nordström, Skogforsk, tar plats i IVA:s avdelning Skogsnäringens teknik.

Foto: Skogforsk

Hur känns det att bli invald i IVA?
”Jag känner mig självklart mycket hedrad och väldigt ödmjuk inför invalet. Det är ett otroligt spännande sammanhang att få vara en del av”.

Vad kommer du att bidra med i första hand?
”Jag hoppas kunna bidra med mina perspektiv och erfarenheter, gärna kopplat till hur vi gör de gröna näringarna ännu mer hållbara och attraktiva för människor med alla typer av bakgrunder och kompetenser”.

Vad ser du mest fram emot?
”Spännande och stimulerande samtal, att få ta del av den kollektiva kunskap som IVA står för och att ge skogen ännu en röst där. Jag ser också fram emot att lära mig mer om hur jag kan vara med och bidra till IVAs arbete”.

Enligt IVA:s vd, Tuula Teeri, blir de nya ledamöternas samlade erfarenheter och kompetenser en fantastisk tillgång för IVA.

”Särskilt digitalisering och hållbar utveckling stärks – det är viktiga kompetensområden för att vi ska kunna hantera framtida utmaningar”, säger hon.

 

Källa: Skogforsk

Om IVA

IVA är ett expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik, som främjar en positivt samhällsutveckling genom teknisk och ekonomisk vetenskap. IVA bildades för över 100 år sedan och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Akademins tolv avdelningar föreslår nya ledamöter. Därefter är det IVAs högsta beslutande organ, Akademisammankomsten, som beslutar om invalen, vilka sker en gång per år.