Många nyfikna på digitaliseringens roll i bioekonomin vid Barents Forest Forum

Den 15-17 oktober 2019 ägde konferensen Barents Forest Forum rum i Umeå. Arrangör var SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Mistra Digital Forests programchef Sverker Danielsson var en av konferensens inledningstalare och intresset för programmet var stort.

Camilla Widmark, forskare vid SLU och som leder arbetet kring syntes i WP0 i Mistra Digital Forest, var med och arrangerade konferensen. Hon menar att kopplingen mellan konferensen och Mistra Digital Forest ligger i att båda initiativen har sin bas i skoglig bioekonomi. Därför var det en självklarhet att Mistra Digital Forest skulle lyftas fram på konferensen, som besöktes av omkring 100 deltagare från samtliga länder i Barentsregionen.

– Efter min presentation var det många som vara nyfikna på få veta mer om programmet och i synnerhet på digitalisering och hur den kan spela roll i utvecklingen av bioekonomin, säger Sverker, programchef för Mistra Digital Forest.

Samtidigt tror både Sverker och Camilla att kunskap kring just digitalisering saknas bland aktörerna och även att kunskapsnivån mellan länderna skiljer sig åt – luckor som Mistra Digital Forest kan bidra till att fylla.

Under konferensen konstaterades det även att länderna i Barentsregionen har vissa gemensamma utmaningar när det kommer till övergången till bioekonomi. En av dem är arbetskraftsförsörjning – att hitta unga som vill jobba i och med skogen. Camilla menar att samtliga länder pratar bioekonomi, men alla har lite olika definitioner och perspektiv kring begreppet – vilket utgör en utmaning i sig.

– Ett tydligt resultat från konferensen är att vi alla vill fortsätta jobba tillsammans för att komma vidare med dessa frågor. Kunskapsutbyte, som är ett av syftena med Barents Forest Forum liksom med Mistra Digital Forest, är en viktig del i det, avslutar Camilla.

Bilder från konferensen på Sverker Danielsson och Camilla Widmark (fotograf: Mona Bonta Bergman).