Lovande resultat för ny metod att bedöma biodiversitet

Digitaliseringen går snabbt framåt och bedömningar av biologisk mångfald och naturvärden kan snart göras med stöd av digital teknik. På Södra har man utvärderat en ny metod för ändamålet som utvecklats av forskare inom Mistra Digital Forest. ”Det var superhäftigt att se modellens höga precision”, säger Örjan Grönlund, ekolog på Södra.

Eva Lindberg

Eva Lindberg, SLU. Foto: Johan Olsson.

Tänk om underlag för att bedöma biodiversitet och naturvärden snart kan tas fram digitalt och på så vis komplettera tidskrävande inventeringar i fält. Under året har forskare på SLU och Skogforsk, i ett projekt inom Mistra Digital Forest, utforskat den möjligheten. Med hjälp av laserdata från en av programmets testsiter har de lyckats ringa in områden med höga naturvärden.

Med hjälp av högupplösta laserdata har forskarna tagit fram kartor där områden med höga naturvärden lyser rött. Informationen kan användas för att fatta beslut om generell hänsyn och avsättningar. (Bild: SLU)

– Laserdatan är så högupplöst att vi med den kan hitta indikatorer på höga naturvärden i form av stående och liggande döda träd, samt levande träd som är värdefulla för biologisk mångfald. Den här informationen gör det möjligt att analysera naturvärden på landskapsnivå och underlätta skoglig drivningsplanering, det vill säga detaljplanering av en avverkning. Vi kan exempelvis använda den för att fatta beslut om generell hänsyn och avsättningar, säger Eva Lindberg, forskare på SLU.

Utvärderas av Södra: ”Ser oerhört lovande ut”

Med hjälp av laserdatan har forskarna bland annat tagit fram kartor där områden med höga naturvärden lyser rött.

Örjan Grönlund

Örjan Grönlund, Södra.

Örjan Grönlund, ekolog på Södra, har utvärderat metoden:

– Testerna har hittills varit småskaliga men det ser oerhört lovande ut. Den utvärdering vi har gjort visar att metoden med hög precision hittar indikatorerna och ringar in områden med höga naturvärden. Det var superhäftigt att se. Jag ser framför mig att den här typen av kartor kan underlätta och förbättra naturvårdsarbetet i alla led.

Nästa år planerar forskarna att tillsammans med Södra göra ett fältbesök på testsiten. Om det sen blir en fortsättning på projektet återstår att se. I så fall är nästa steg att undersöka kartornas nytta i skogsbruket och lägga till information från fjärranalysdata, exempelvis om trädslag, som också är en indikator på biodiversitet.

Vilka hinder måste övervinnas innan metoden kan användas av branschen?

Bilden illustrerar hur man med hjälp av datan kan upptäcka indikatorer på höga naturvärden. En sådan indikator är liggande träd som syns som sträck på bilden.

– Den här sortens högupplösta laserdata behöver bli mer tillgängliga, säger Eva Lindberg. Idag innebär de en stor investering men teknikutvecklingen går fort och det som är dyrt idag är sannolikt avsevärt mycket billigare imorgon.

Då har vi metoder på plats för att arbeta mer träffsäkert med tillvaratagandet av naturvärden och skogsägare kan med hjälp av dem visa hur de arbetar med hållbarhet och klarar miljöcertifieringarnas krav.

Läs om arbetspaketet Skogliga fakta.