Kopparfors skogar ansluter sig till Mistra Digital Forest

I samband med att Kopparfors skogar ansluter sig till programmet blir Torsten Persson ny representant i Mistra Digital Forest Industriella råd.

Torsten, som är 63 år gammal och jägmästare i grunden, har en gedigen bakgrund inom IT-branschen och har bland annat varit verksam som konsult inom utveckling av nationella vägdatabasen och olika system. Sedan 2019 är han chef för avdelningen System och processer på Kopparfors Skogar AB, där han bland annat ansvarar för företagets IT-system och deras utveckling i samverkan med verksamheten.

Torsten Persson, Kopparfors skogar. Foto: Johan Olsson

– Jag tycker det skall bli spännande att följa arbetet i Mistra Digital Forest och att lära känna övriga deltagare i Industriella rådet. Jag hoppas kunna bidra med erfarenheter dels från min tidigare verksamhet, dels från mitt nuvarande arbete på Kopparfors, säger Torsten.

Kopparfors skogar är ett företag inom skogsbranschen som förvaltar en skogsareal på 283 000 hektar, främst belägen i de mellersta delarna av Sverige. Två frågor som företaget fokuserar på de kommande åren är hållbarhet och digitalisering. När möjligheten att ansluta sig till Mistra Digital Forest uppstod, tvekade Kopparfors inte att ta chansen.

– Trots att företaget är relativt litet och har begränsade resurser hoppas vi kunna bidra till de olika uppgifter som pågår inom programmet, säger Torsten.

Dedikerat arbete med digitaliseringsfrågor

När det gäller digitalisering och digitaliseringsfrågor arbetar Kopparfors med en dedikerad grupp på tre personer. De har också engagerat hela företaget vid ett par tillfällen för att identifiera de mest relevanta områdena att utveckla och arbeta med. Utifrån dessa prioriteringar försöker de successivt ta itu med de önskemål som framkommit.

Enligt Torsten är en av de större utmaningarna med digitalisering inom skogsbruket att kunna få tillförlitliga data om skogsinnehavet inte minst för att kunna arbeta med hållbarhetsfrågor på en djupare nivå.

– Att kunna fånga sådana data och tillgodogöra sig dem i våra system är en utmaning. Även att dela data med andra företag är en utmaning. Det finns standards inom skogsbruket men det finns också mycket som är ogjort på det området, menar Torsten och lägger till att den snabba tekniska utvecklingen är också en utmaning, särskilt när det gäller att välja rätt teknik för Kopparfors specifika behov.

Hur ser framtiden ut tror du?

– För Kopparfors del som arbetar mycket med planering av avverkningstrakter tror jag att vi kommer få fler och bättre hjälpmedel för datafångst. Jag tror att våra planerare kommer vara mer effektiva i sitt arbete men jag tror inte att vi i närtid kommer se någon automatiserad planering av avverkningstrakter. Det är ett mycket komplext arbete.

Slutligen, vad har du för personlig relation till skogen?

– Jag har allt sedan barnsben spenderat mycket tid i skogen. Jag tycker fortfarande det är spännande att gå i skogen för att lyssna och se vad som är på gång och vad som händer. Våren och försommaren är en särskilt underbar tid med grönskan som kommer tillsammans med fåglar och andra djur, avslutar Torsten.