”Kartorna visar oftast rätt trädslag”

4 frågor till…

…Eva Lindberg som tillsammans med sin forskargrupp på SLU tagit fram trädslagskartor över försöksparkerna Asa och Siljansfors – ett arbete som gjorts inom ramen för Mistra Digital Forest.

Eva Lindberg, SLU.

Hur har ni tagit fram kartorna?
– Kartorna är framtagna från multispektrala laserdata, alltså laserdata med flera våglängder. Sådana laserdata har samlats in i flera försöksområden i Sverige inom Mistra Digital Forest. Metoden använder medelvärdet av intensiteten hos laserdata i små rutor om 50 gånger 0,5 meter. För varje ruta klassas trädslag med hjälp av laserdata från provytor med kända trädslag.

Vad kan man se på dessa trädslagskartor?
– Trädslagskartorna visar trädslagen tall, gran och löv i små rasterceller och mer högupplöst än tidigare för försöksparkerna Asa och Siljansfors.

Vad gör dem unika?
– Trädslagskartorna har betydligt högre upplösning medan andra trädslagskartor som redan finns har cirka 10m stora pixlar. Det gör att man kan ha rena trädslagsklasser och slipper blandade klasser som behövs med större pixlar. Man kan ta fram trädslagsandelar i till exempel bestånd genom att beräkna andelarna av olika trädslag i pixlarna inom beståndet. Kartorna kan även användas för visualisering av trädslag på en karta som underlag för skoglig planering. Utvärdering av kartorna har visat att de ger hög noggrannhet, alltså att kartorna oftast visar rätt trädslag.

Hur kan man ta del av kartorna?
– De som vill ta del av kartorna ska kontakta Mikael Egberth på SLU. Han skickar länkar och inloggningsuppgifter.

 

 

Läs mer om arbetet i denna projektrapport.