Julhälsning från programchefen

För den skogliga sektorn har det gångna året bjudit på stora utmaningar i form av politiska utspel och en allt häftigare ton i debatten. I en stormig tid är behovet av kunskap och saklighet extra stort och forskningsprogram som Mistra Digital Forest kan bidra till att höja kunskapssnivån. Programmet arbetar med att ta fram viktiga verktyg för att utveckla skogsbruket och bidra till att skapa klarhet kring komplexa frågor som kännetecknar skog och hållbarhet. Hur kan skogen rädda klimatet? Vilka avvägningar behöver göras och vilken långsiktig utveckling är önskvärd och nödvändig?

Det gedigna arbetet med att samla in information om skogen och nyttja datan i allt fler sammanhang fortskrider. Några exempel är ståndortskartor, trädslagskartor och indikatorer för biologisk mångfald baserade på laserdata samt metoder för digital naturvårdshänsyn och hållbarhetsutvärderingar. Genom att utveckla den typen av digitala verktyg tar vi stora kliv mot ett mer effektivt och hållbart skogsbruk.

Under året har vi dessutom lanserat utbildningssatsningen Digital Forest Academy som vi hoppas kommer att bidra till en kompetenshöjning i industrin. Under 2022 kommer vi summera fas 1 i programmet och många resultat kommer att redovisas. Boka gärna in programkonferenserna den 18 maj i Umeå och den 25 november i Stockholm redan nu. Håll utkik på hemsidan kring mer info om dem men innan dess önskar vi er en skön ledighet och en riktigt god jul.

Sverker Danielsson, programchef Mistra Digital Forest