”Ju bättre digital information vi har – desto bättre blir resultaten”

4 frågor till…

Olle Gelin, projektledare på Skogforsk, som har läst Alexander Axelssons och Matthew Källström Chittums examensarbete inom maskinteknik  – ”A Study on the Impact of Traversability Measures on Rough Terrain Path Planning” – ytterligare ett exjobb som kopplar till Mistra Digital Forest.

Olle Gelin

På bild: Olle Gelin

Berätta kort om arbetet, vad handlar det om?
– Arbetet som Skogforsk är uppdragsgivare till handlar om hur olika maskinkoncept har olika förmåga att ta sig fram i terrängen, men också hur olika motstånd i terrängen påverkar vald rutt.

Vilka ser du som de mest intressanta slutsatserna?
– Det intressanta är att det finns flera nivåer på vad som påverkar framkomligheten och i detta fall har det utökats med hur maskinens egenskaper påverkar vald rutt och framkomlighet. Maskinens egenskaper kan vara hjuldiameter, markfrigång, svängradie med mera.

Ser du någon del som skulle vara extra intressant att jobba vidare med?
– Efter att ha tittat på hur terräng- och maskinegenskaper påverkar framkomligheten, skulle det vara intressant att koppla på hur olika väder som snö, regn och mer dynamiska markförhållanden påverkar ruttvalen. Det skulle också vara läge att jämföra olika maskinkoncept med varandra och hur olika konfigurationer ger olika för och nackdelar baserat på vilken terräng de ska köras i. För att göra dessa optimeringar krävs mycket information om mark och skog. Ju bättre digital information om mark, väder, skog, maskin vi har desto lättare och bättre blir resultaten, men på så sätt ökar också sannolikheten att de kan genomföra planerad rutt.

Hur ser du på Mistra Digital Forests roll i det här sammanhanget?
– Det är viktigt att Mistra Digital Forest jobbar för ökad digitalisering med bättre terräng-, väder- och markfuktighetsmodeller. Sedan gäller det också att jobba med aktörer som kan tillhandahålla den informationen så att den kan komma till nytta.