Johan Haglöf från Stora Enso tar plats i Mistra Digital Forest Industriella råd

Johan Haglöf, utvecklingschef på Stora Enso, har utsetts till ny representant i Mistra Digital Forest Industriella råd. Med sin omfattande kunskap och expertis inom skogsbruk och digitalisering ser han fram emot att bidra till forskning och utveckling inom sektorn samt att hitta innovativa lösningar på utmaningar inom skogsindustrin.

Johan Haglöf, utvecklingschef på Stora Enso.

Johan Haglöf, som har en bakgrund inom skogsbruk och en examen från SLU Umeå, har arbetat på Stora Enso sedan 2004 och har under åren fått erfarenhet inom olika områden som planering, produktionsledning, affärsutveckling och metodutveckling. Sedan 2020 har han fokuserat på utvecklingsfrågor och forskning relaterat till den egna skogen.

– Det känns både spännande och roligt att få möjligheten att vara med att påverka allt som görs inom ramen för Mistra Digital Forest. Många stora steg kommer att tas och även skapa ytterligare möjligheter i form av nya forskningsområden och tillämpningar, säger Johan som drivs av att tillsammans med andra kompetenta människor hitta nya lösningar på utmanande problem.

I Industriella rådet vill Johan inte bara bidra med med sina perspektiv och kunskaper utan även samla in och lyfta fram sina kollegers kunnande för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att uppnå programmets mål.

Vad tycker du är den största utmaningen med digitalisering i det svenska skogsbruket?
– Jag tror egentligen inte att digitalisering skiljer sig så mycket från alla andra anpassningar eller förändringsbehov som vi behöver genomföra för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

Enligt Johan handlar det framför allt om att förändra arbetssätt och attityder hos människor från det bekanta till det nya, vilket alltid innebär utmaningar. För att möta dessa behov, menar han, krävs tid, utbildning och ledarskap för att framgångsrikt genomföra förändringarna.

– Jag ser ljust på framtiden. Skogsbruket har goda förutsättningar för inte minst digital utveckling som kommer att göra oss bättre ur många perspektiv. Det ska bli väldigt spännande att se hur långt vi kan komma, säger han.

Slutligen, vad har du för personlig relation till skogen?
– Skogen har en stor roll i mitt liv. Jag spenderar så gott som varje dag någon tid i skogen i form av cykling, löpning eller kanske oftast i form av en hundpromenad. Jag ser alltid något intressant, årstidernas eller vädrets skiftningar, djur och växtlighet, nya bra cykelstigar men framför allt får energi.