Ingrid Petersson blir ny ledamot i Mistra Digital Forest programstyrelse

Ingrid Petersson, tidigare generaldirektör för Formas, har blivit utsedd till ny ledamot i Mistra Digital Forest programstyrelse.

Ingrid, av de flesta kallad IP, har en bred erfarenhet från offentlig sektor, där hon bland annat har arbetat på SIDA, Finansdepartementet, Statsrådsberedningen och Socialdepartement. Hon har också varit statssekreterare på Jordbruksdepartementet mellan 2002 och 2006.

Därefter arbetade hon med Public Affairs inom AstraZenecas globala forskningsorganisation i fem år. De senaste nio åren har hon varit generaldirektör för Formas, innan hon lämnade uppdraget hösten 2022 för att ta på sig utrednings-, styrelse- och konsultuppdrag.

Vill vara kugge i maskineriet

När Ingrid Petersson, nu tillträder sin nya position som ledamot i Mistra Digital Forests programstyrelse är hennes förväntningar höga. Hon hoppas kunna spela roll för att skapa kunskap som kan bidra till att göra skogen hållbar i alla tre dimensionerna; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. IP vill vara en kugge i maskineriet och hjälpa till att driva forskning och innovation framåt.

Hon är väl bekant med forskningslandskapet och förstår forskningspolitik, vilket hon tror kan vara en tillgång i hennes nya position. Hon hoppas också kunna bidra till diskussionerna kring hur de två jämställda målen i skogspolitiken kan speglas i Mistra Digital Forest.

Enligt IP är en av de största utmaningarna med digitaliseringen i skogsbruket att det finns många små privata skogsägare, vilket kan göra det svårt att få bred spridning av nya metoder och applikationer. Hon tror dock att digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen kommer att fortsätta i framtiden och möjliggöra mer precisionsarbete samtidigt som farliga moment kan undvikas.

Slutligen, vad har du för personlig relation till skogen?

– Jag är uppvuxen på en liten gård i Småland, där min pappa skötte skogen. Jag levde därför i och nära skogen där vi lekte, plockade svamp eller bär och fick ett rådjur eller hare från grannen som hade jakten. Jag har nu köpt ut mina syskon och tagit över gården. Mitt intresse för hur skogen ska brukas hållbart är stort, medan merparten av det praktiska arbetet får skötas av Södra.

Mer om vår programstyrelse