Fredrik Klang blir ny ordförande i Mistra Digital Forests industriella råd

Sveaskogs forsknings- och utvecklingschef Fredrik Klang har utsetts till ny ordförande i Mistra Digital Forests industriella råd. Fredrik har en gedigen bakgrund inom skogsbruk och ser fram emot att bidra till utvecklingen av den digitala sidan av branschen.

Fredrik Klang, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog, har blivit utnämnd till ny ordförande i Mistra Digital Forests industriella råd som ansvarar för programmets industriella relevans och nyttiggörande. Fredrik har en lång erfarenhet inom skogsbruket och har jobbat med skogsskötsel, naturvård, skogsmaskiner och marknadsfrågor. Han är även doktor i skogsskötsel från SLU och har tidigare deltagit i Mistra Digital Forest.

Fredrik Klang, Sveaskog.

Fredrik ser fram emot att bidra till utvecklingen av den digitala sidan av skogsbruket och att få ta del av forskning och erfarenheter från andra företag inom branschen. Han betonar vikten av att hänga med i utvecklingen och att kunna anamma nya lösningar löpande.

– Utvecklingen går otroligt fort nu, och den största utmaningen är att hinna med. Att kunna plocka in nya verktyg och lösningar löpande och inte sitta fast i det gamla, säger han.

Som ordförande i Mistra Digital Forests industriella råd kommer Fredrik Klang att bidra till att öka skogens värde och bredda dess användningsområden. Och på framtiden ser han ljust.

– Framtiden är ljus – och grön, brukar jag säga. Skogen är en fantastisk resurs och tillgång, och nya digitala lösningar kommer bidra till att öka och bredda skogens värde. Jag ser fram emot nya djärva lösningar, med ett rejält fotfäste i skogen.

Och vad har du för personlig relation till skogen?
– Jag älskar skogen! Både som unik natur att få vistas i, och som en resurs för samhället och ett levebröd för många – inklusive mig. Jag är stolt över vårt hållbara skogsbruk.

Mer om Industriella rådet