Fredrik Gunnarsson blir ny programansvarig hos Mistra för programmet

Stiftelsen Mistra, finansiären bakom Mistra Digital Forest, har utsett Fredrik Gunnarsson, för närvarande ekonomichef på Mistra, som ny programansvarig för programmet.

– Det känns väldigt spännande att vara programansvarig för Mistra Digital Forest. Lite som att komma hem igen då jag har ett förflutet på Skogsfakulteten på SLU för länge sedan, säger Fredrik Gunnarsson.

Fredrik Gunnarsson, adjungerad ledamot. Bild: Mistra

Idag arbetar Fredrik Gunnarsson även som ekonomichef på Mistra, med ansvar för att koordinera organisationens administration och kapitalförvaltning. Dessutom är han programansvarig för några andra program: Misum, Mistra Biopath och Mistra Rees.

Vilken är din egen relation till skogen?
– För mig är skogen mest förknippad med svamp och bärplockning samt ett bra vindskydd på mina cykelturer, säger han.

Vi på Mistra Digital Forests programkansli hälsar Fredrik Gunnarsson varmt välkommen till programmet!