Exkursion visar nya lösningar inom föryngringsavverkning

I slutet av september genomfördes första exkursionen inom ramen för projektet Företagsdriven skogsinnovation. Temat för dagen var framtida lösningar för precisionsskötsel av skogen.

Exkursionen är en del av ett nytt skogsföryngringskoncept som drivs av Skogstekniska klustret – en referensgrupp till Mistra Digital Forest.

Under dagen besökte deltagarna stationer som var och en visade upp olika lösningar för framtida skogsskötsel och föryngringsavverkning.

Ett antal innovativa koncept och tekniska lösningar inom följande områden visades upp: avverkning, mikroståndortsanpassning, nytt föryngringskoncept samt plantering och gödsling.

För att läsa mer vad som hände under exkursionen, besök Skogstekniska klustrets webb.

Företagsdriven skogsinnovation är referensgrupp till Mistra Digital Forest.

Fotograf: Sebastian Sahin
Företag Sebsah Media