Enkät om trädslagskartor från fjärranalys

Använder du eller kan ha nytta av skogliga kartor med trädslagsinformation? I så fall är du välkommen att svara på en enkät om skogliga kartor med trädslagsinformation skapad inom ett forskningsprojekt vid avdelningen för skoglig fjärranalys vid SLU i Umeå.

Resultaten kommer att användas dels som underlag för att utveckla trädslagskartor vid avdelningen och dels i en rapport om resultaten från enkäten. I rapporten kommer det att anges  vilka organisationer som har besvarat enkäten men det kommer inte att framgå vilka personer som har svarat eller hur någon enskild organisation har svarat på någon fråga. Om någon annan i din organisation är intresserad av trädslagskartor och kan tänka sig att besvara enkäten så tipsa dem gärna.

Enkäten är öppen till 31 december 2022.

För eventuella frågor och synpunkter, kontakta:
Eva Lindberg, SLU
eva.lindberg@slu.se

Till enkäten