Doktorand i Mistra Digital Forest prisades för bästa doktorandpresentation

Pär Wilhelmsson, doktorand vid SLU i Umeå och som är verksam inom Mistra Digital Forest, tilldelades i höstas pris för bästa doktorandpresentation på SSFE (Scandinavian Society of Forest Economics) Online Conference.

Pär Wilhelmsson, doktorand vid SLU.

Pär Wilhelmsson, som handleds av Karin Öhman, vid SLU, forskar på dynamiska åtgärdsenheter – en ansats till skoglig planering som bygger på högupplösta skogliga data och spatiala modeller. Istället för traditionella bestånd används mycket små enheter (<0,5 ha) och lösningsmetoderna klustrar skogliga åtgärder i tid och rum för att formera åtgärdsenheter. Ansatsen kan ställas i kontrast till traditionell skoglig planering baserad på bestånd på så vis att åtgärdsenheterna blir ett resultat av intressenters mål snarare än av indelningen av bestånd. Vidare kan denna planeringsansats, jämfört med beståndsvis ansats, mer omedelbart använda högupplösta fjärranalysdata och bortfallet av information är mindre eftersom den höga upplösningen bibehålls genom planeringsprocessen.

Uppmärksamhet på denna typ av skoglig planering har funnits sedan 90-talets slut och en rad vetenskapliga publiceringar finns i ämnet. Eftersom problemen är spatiala blir de kombinatoriska och växer snabbt i storlek, varför många tidigare studier presenterat heuristiska metoder för att lösa problemen. Studien bidrar till området genom att presentera en exakt lösningsmetod, som därtill inte kräver att alla ingående delområden i en åtgärdsenhet är sammanhängande.

Priset tilldelades Pär Wilhelmsson på SSFE Online Conference den 28-30 september 2020 med motiveringen att en komplex modell förklarades tydligt och lättbegripligt. Studien, titulerad Dynamic treatment units in forest planning using cell proximity kommer snart publiceras i Canadian Journal of Forest Research.