“Digital transformation börjar med kompetensfrågan”

Digital transformation är ett buzzword som finns på allas läppar – så även bland de svenska skogsföretagen. Men hur långt har egentligen skogsindustrin kommit på sin digitala resa? I en intervjustudie med flera svenska skogsföretag har Jonny Holmström, professor i informatik vid Umeå universitet och Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), tagit pulsen på var den skogliga värdekedjan befinner sig i resan mot digital transformation.

Jonny Holmström har under hösten 2019 genomfört 16 intervjuer med personer inom flera skogsföretag som en del av arbetet inom Mista Digital Forest. Det fanns flera saker i studien som överraskade honom. Däribland hur omfattande och bred problembilden kring detta är.

Jonny Holmström är föreståndare för och grundare av Swedish Center for Digital Innovation.

Skogsbruket är en bransch som karaktäriseras av starka traditioner som byggts upp under hundratals år. Traditioner som digitalisering och AI inte är en del av. Det kan till stor del förklara varför skogsindustrin ligger steget efter många branscher vad gäller digitalisering.

– Ju mer tradition, ju mer utmanande är det att ta tag i detta. Vill man öka de digitala möjligheterna måste man börja med att fråga de som arbetar inom området om vilka utmaningar och möjligheter de skönjer, säger Jonny Holmström.

Å andra sidan blev Jonny Holmström också överraskad av hur engagerade företagen är att jobba med de här frågorna.

– Viljan att samarbeta är enorm, vilket är otroligt glädjande, säger han.

Fyra flaskhalsar att övervinna

Som ett resultat av intervjustudien har Jonny Holmström identifierat fyra flaskhalsar som skogsindustrin måste ta itu med för att digitalisera dess värdekedja, liksom föreslagit vägar framåt. Den första flaskhalsen handlar om att den digitala mognaden varierar längs värdekedjan, den andra om att den också är bruten när det kommer till flödet av data.

– Det vi kan konstatera är att den råvarubaserade värdekedjan fungerar effektivt men att den digitala värdekedjan är mer fragmenterad, berättar han vidare. De datavolymer som används i branschen är begränsade och huvudsakligen kopplade till enskilda bolag, förklarar han.

Digitalisering ökar möjligheter för bolagen att skapa värden på olika sätt, men leder också till ökad komplexitet. Det i sin tur pekar på den tredje flaskhalsen – kompetensfrågan.

– En viktig sak att börja med i arbetet mot en digital transformation är att börja fundera på den digitala kompetensen – hur den ser ut och hur man kan höja den, var står man och vart är man på väg, säger Jonny Holmström och poängterar att det gäller att ha en nykter syn på nuläget och förstå att digitalisering inte bara handlar om teknik, utan vilka värden den skapar.

– Digitalisering handlar både om hårda och mjuka frågor. Allt från tekniken själv till hur vi organiserar oss och vilken syn har vi på digitalisering. Om den digitala kompetensen höjs kommer det att främja det svenska skogsbruket på ett påtagligt sätt, fortsätter han.

Den fjärde flaskhalsen att övervinna är att innovation längs värdekedja fokuserar på produkter snarare än tjänster.

– Sambandet mellan digital teknik och tjänsteinnovation är inte helt självklart inom skogsindustrin jämfört med andra branscher. Men det finns några få exempel på att man har börjat med det här, bland har Norra Skogsägarna utvecklat en app med tjänster för sina medlemmar. Men jag ser att det finns jättepotential att ta steg framåt på detta område, säger Jonny Holmström.

Dataflödet genom värdekedjan – ingens ansvar men allas problem

En annan central utmaning med den digitala transformationen av den skogliga värdekedjan rör ägarskap av data. Studien pekar på en kluvenhet från bolagens sida i den här frågan. Dels är man medveten om att man måste dela med sig av data för att få den att flöda genom hela värdekedjan, samtidigt som man är tveksam till att dela med sig – något som inte förvånar Jonny Holmström nämnvärt.

– Det är inte konstigt att man är kluven då det här är något man inte har gjort förut, säger han.

En möjlig lösning menar Jonny Holmström skulle kunna vara att en aktör som upplevs som neutral kan facilitera datadelandet. Just detta menar han är en het pågående diskussion inom Mistra Digital Forest. Att varje enskilt bolag bygger sin egen lösning är uteslutet – det är något både dem han intervjuat och han själv är övertygande om.

Så hur ska företag då tänka för att våga börja dela data? Jonny Holmström tror att det handlar om att måste man börja i en liten skala, snarare än att öppna upp allt på en gång. Som enskilt företag måste man definiera vilken data man kan dela och vilken data man inte bör dela. Likaså att ständigt ha med sig övergripande målet – att få nöjdare kunder och låta kundernas behov vara en trigger för innovation.

AI i skogsindustrin ännu i sin linda  

Vidare visar studien att det finns ett stort intresse bland de intervjuade kring digital transformation och att de ser ett stort värde med digital teknik. AI (artificiell intelligens) är dock ett område som få av de intervjuade har upplevt ett direkt värde med. Varför?

– Så länge du jobbar med din egen data behöver du inte AI. Men ju större mängd och ökat flöde av data längs värdekedjan, desto mer relevant blir också användningen av AI. Med andra ord, ju mer data du har, desto bättre beräkningar kan du göra med den nya tekniken, förklarar Jonny Holmström och konstaterar att när man pratar om AI i skogsindustrin kommer kompetensproblematiken till sin spets.

– AI är helt klart ny teknik som man ännu inte har börjat adressera på allvar, men ett område som jag är säker kommer att hända mycket inom framåt, säger han.

Ett konkret exempel på det är att SCDI med stöd från Kempestiftelserna nyligen har etablerat ett AI-labb med fokus på de affärsmässiga aspekterna av AI, vilket leds av Jonny Holmström själv. Och i detta labb hoppas han arbeta med flera av skogsföretagen framöver.

Stora utmaningar men också möjligheter framåt

Så vad tror Jonny Holmström att skogsindustrin befinner sig om tio år när det kommer digitala transformationen?

– Jag är en optimist, jag ser stora utmaningar men också stora möjligheter. Även om den digitala transformationen i branschen fortfarande är i sin linda, så tror jag att den kommer att ta en ordentlig fart. Men allt måste börja med kompetensfrågan, säger han.

Han ser att skogsindustrin har två fundamentala resurser. Den ena är skogen och den andra är data om skogen. Och den sistnämnda, menar han, har branschen bara börjat nosa på.

– Om tio år tror jag att vi har en digitaliserad skoglig värdekedja, där vi har en portfölj av digitala plattformar som knyter den samman. Men för att det ska bli verklighet måste vi börja att dra nytta av den data som finns i systemen och sist inte minst – att börja samarbeta, avslutar Jonny Holmström.