Det digitala skogsbruket tar form

I Mistras senaste nyhetsbrev intervjuas Erik Willén om arbetet i Mistra Digital Forest.

Läs artikeln här.

Bild: Sven Tegelmo, Skogforsk