Den digitala skogen

I det senaste numret av SCA Wood Magazine medverkar Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest, och berättar bland annat om programmet och hur han ser på innovation.

Läs hela artikeln här.