Dagens Industri uppmärksammar skogsverktyg för hållbarhet

Det behövs hjälp att fatta hållbara beslut om hur vår skog bäst ska användas. I slutet av nästa år väntas skogsnäringen få ett verktyg utvecklat av svenska forskare för hur olika hållbarhetskriterier kan jämkas och vad besluten får för konsekvenser. Det skriver Dagens Industri i en artikel där Mistra Digital Forests arbete med skogsverktyg för hållbarhet uppmärksammas.

Per Erik Karlsson

Per Erik Karlsson, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet. Foto: Johan Olsson

Är skogen svaret på alla våra klimatproblem och hur ska den i så fall kunna räcka till allt? Just det belyser Dagens Industri i en artikel i vilken Per Erik Karlsson, forskare vid IVL och verksam i Mistra Digital Forest, intervjuas om det arbete som han och hans kollegor bedriver inom programmet.

– Den metodik som vi tagit fram så här långt gäller endast skogsbruk och stannar vid avlägg vid vägkanten. Det innebär bland annat att de positiva klimateffekter som kan förknippas med upplagring av kol i skogsindustriella produkter, samt att material från skogen ersätter fossilt baserat material, ännu inte är inräknat, säger han i artikeln.

Läs hela artikeln på di.se.