SLU startar forskning kring AI och skogsbruk

Efter att ha beviljats ett anslag från WASP-HS väljer SLU, som också deltar i Mistra Digital Forest, att starta en ny tvärvetenskaplig forskningsinriktning inom AI och skogsbruk.
Enligt SLU.s rektor Maria Knutson Wedel
är det helt i linje med universitetets egen vision att bidra till den digitala transformationen för ett mer hållbart samhälle.

– Framtidens AI-teknik kommer att erbjuda fantastiska möjligheter inom skogsbruk och skogsförvaltning, men det är viktigt att det sker på etiskt och socialt godtagbara sätt. Riskerna och de samhälleliga konsekvenserna av AI behöver undersökas mer, säger SLU-forskaren Anneli Ågren, som lett arbetet med att söka anslaget i en kommentar på SLU:s webb.

Anneli Ågren och hennes forskargrupp använder AI-metoder i sitt arbete redan idag. Tillsammans har de utvecklat nya markfuktighetskartor som kommer att användas vid skogsbruk för att uppnå miljömålen mer effektivt.

För att kunna ta fram bästa möjliga beslutsunderlag vill forskargruppen kunna använda den enorma datamängd som finns i automatiserade processer.

I användandet av AI-teknik uppstår nya frågor och dilemman, såsom hur datakvalitén påverkar beslutsunderlagen och hur automatgenererade beslutsunderlag fungerar rent rättligt.

Rekryterar forskare och doktorander

Anslaget gör det möjligt för SLU att etablera ett nytt forskningsområde där de kommer att fördjupa sig i ämnen som berör AI och skogsbruk.

SLU kommer att rekrytera en forskare och två doktorander för att kunna etablera denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö.

Själva ansökan är en förlängning av det långsiktiga arbete som görs inom Future Forest, vars syfte är att utöka samarbetet mellan skogsforskare vid SLU och samhällsvetare och humanioraforskare vid Umeå Universitet.

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel är mycket positiv till den möjlighet som ges genom bidraget från WASP-HS.

– Det är ett väldigt bra strategiskt steg för hela SLU och helt i linje med SLU:s vision om att bidra till den digitala transformationen för omställning till ett mer hållbart samhälle och ökad kvalitet i verksamheten, säger hon.

OM WASP-HS

  • Forskningsprogrammet WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society. WASP-HS är initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.
  • WASP-HS omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år.
  • Syftet är att analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av teknikskiftet i samhället.