AI i klimatets tjänst

Nyligen lanserade AI Sweden, RISE and Stockholm Resilience Center rapporten AI i klimatets tjänst.

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och vårt samhälle måste snabbt ställa om för att möta dessa utmaningar. Samtidigt är artificiell intelligens (AI) ett av de viktigaste verktygen för att åstadkomma social förändring. Trots det har lite gjorts hittills för att kombinera de två eller förstå vilken inverkan AI kan ha på att minska koldioxidutsläpp och mildra klimatförändringarna, skriver AI Sweden på sin hemsida.

Därför har AI Sweden, RISE och Stockholm Resilience Center tagit fram rapporten AI i klimatets tjänst. Mistra Digital Forests programchef Sverker Danielsson är en av de personer inom området som har bidragit till rapporten genom att ha blivit intervjuad i samband med dess framtagande.

Rapporten finns tillgänglig här.